.

Παραίτηση Αθανασόπουλου από τη ΔΕΗ

Παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ ο κ. Αθανασόπουλος. Στην επιστολή του (11.10.2009) δηλώνει ότι δεν διεκδικεί αποζημίωση και αναφέρεται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΔΕΗ.
Tο συμβόλαιο του έληγε τον Ιανουάριο του 2010. Περισσότερες πληροφορίες μόλις δοθεί στη δημοσιότητα η επιστολή παραίτησης του.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου