.

Εκδόθηκε η νέα Περιβαλλοντική Έκθεση της ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όλες οι περιβαλλοντικές πολιτικές και δράσεις τις οποίες αναπτύσσει η ΔΕΗ Α.Ε. περιλαμβάνονται στην πρόσφατα εκδοθείσα έκθεση με τίτλο "Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης", η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης http://www.dei.com.gr/. Η σχετική έκθεση προλογίζεται από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο, ο οποίος, μεταξύ άλλων, επισημαίνει τα ακόλουθα:
Σήμερα τα στελέχη της ΔΕΗ, όχι μόνο παρακολουθούν συστηματικά όλες τις εξελίξεις που σημειώνονται γύρω από τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, αλλά και χαράζουν εκείνες τις πολιτικές που θα επιτρέψουν στην Επιχείρηση να γίνει ο κινητήριος μοχλός για την ταχεία ανάπτυξη της Πράσινης Οικονομίας στη χώρα μας.
Οφείλουμε να προβληματιζόμαστε συνεχώς και να έχουμε ως Όραμα το πώς θα μετατρέψουμε τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού σε μια καινοτόμο και πρωτοπόρο εταιρεία της αναδυόμενης Πράσινης Οικονομίας.
Στις 95 σελίδες της έκθεσης αναφέρονται αναλυτικά όλες οι δράσεις της Επιχείρησης στον τομέα του Περιβάλλοντος, που κατανέμονται στις εξής 12 ενότητες:
-Κλιματική αλλαγή
-Ατμόσφαιρα
-Έδαφος - φυσικό περιβάλλον
-Υδάτινα συστήματα
-Διαχείριση αποβλήτων - εναλλακτική διαχείριση
-Ηλεκτρομαγνητικά πεδία
-Αισθητική επίδραση, αισθητική τοπίου
-Θόρυβος
-Συστήματα πιστοποίησης
-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
-Η επικοινωνία στα θέματα Περιβάλλοντος
-Δεσμεύσεις για ένα καλύτερο Περιβάλλον
Η έκθεση κλείνει με τη Διακήρυξη για την Κλιματική Αλλαγή των επικεφαλής των ηλεκτρικών εταιρειών της Ευρώπης - την οποία συνυπέγραψε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Π. Αθανασόπουλος - και οι οποίες δεσμεύθηκαν να πετύχουν τον εκμηδενισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050.

Αθήνα, 21.10.2009
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου