.

Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για κλιματικές αλλαγές

Πηγή: www.ana-mpa.gr, 30/10/09

Λίγες εβδομάδες πριν από τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για το κλίμα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα τελικά συμπεράσματά του δηλώνει ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη περισσότερο από ποτέ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο και να συντελέσει στην επίτευξη παγκόσμιας, φιλόδοξης και συνολικής συμφωνίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλα τα μέρη να ενστερνιστούν το στόχο μείωσης της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου και να συμφωνήσουν για τις κατά 50% τουλάχιστον παγκόσμιες μειώσεις των εκπομπών και τις κατά 80-95% τουλάχιστον, συνολικές μειώσεις των εκπομπών των αναπτυγμένων χωρών, έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Για το σκοπό αυτό οι ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύτηκαν σήμερα ότι η ΕΕ θα προχωρήσει έως το 2020 σε μείωση κατά 30% των ρύπων, έναντι των επιπέδων του 1990, ως υπό όρους προσφορά σε μια παγκόσμια συνολική συμφωνία για την περίοδο μετά το 2012, υπό τον όρο ότι και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευθούν για ανάλογες μειώσεις εκπομπών και ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν επαρκώς, ανάλογα με τις ευθύνες και τις δυνατότητες που τους αντιστοιχούν.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών, προκειμένου να μειώσουν τους ρύπους, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι χρειάζεται βαθμιαία πλην σημαντική αύξηση των πρόσθετων δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών ροών και πως η ΕΕ είναι πρόθυμη να αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί στην παγκόσμια προσπάθεια.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθετεί την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το συνολικό πρόσθετο κόστος για τη μείωση των ρύπων στις αναπτυσσόμενες χώρες ενδέχεται να ανέλθει ετησίως μέχρι το 2020 σε περίπου 100 δισ. Ευρώ. Το κόστος αυτό θα πρέπει να καλυφθεί μέσω: των ίδιων προσπαθειών των αναπτυσσόμενων χωρών, της διεθνούς αγοράς διοξειδίου του άνθρακα και της διεθνούς δημόσιας χρηματοδότησης.

Επίσης, το Ευρωπαικό Συμβούλιο τονίζει ότι το συνολικό ύψος της απαιτούμενης διεθνούς δημόσιας στήριξης ενδέχεται να κυμανθεί από 22 ως 50 δισ. Ευρώ ετησίως έως το 2020, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποιό είναι το ποσό χρηματοδότησης που αναλογεί στην ΕΕ.

Επιπλέον, οι 27 ηγέτες στα συμπεράσματά τους αναφέρουν ότι όλες οι χώρες, εκτός από τις λιγότερο αναπτυγμένες, θα πρέπει να συνεισφέρουν στη διεθνή δημόσια χρηματοδότηση μέσω μιας συνολικής παγκόσμιας κλείδας κατανομής, βασιζόμενης στα επίπεδα εκπομπών και στο ΑΕΠ της κάθε χώρας.

Τέλος, οι “27” τονίζουν ότι εφόσον συναφθεί φιλόδοξη συμφωνία στην Κοπεγχάγη, τα τρία πρώτα έτη (2010-2012) θα απαιτείται ετήσια παγκόσμια χρηματοδότηση ύψους 5-7 δις. Ευρώ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου