.

Η πρώτη πόλη μηδενικών εκπομπών ρύπων είναι γεγονός

Οι αστικές περιοχές, τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευθύνονται για το 70% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της επικείμενης συνάντησης για την «μετά Κιότο» εποχή, οργάνωσε στις 8 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες ειδική εκδήλωση με στόχο τη μείωση των εκπομπών στο αστικό περιβάλλον.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση δημιουργίας της πρώτης, πραγματικά πράσινης πόλης-πρότυπο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η πόλη-πρότυπο θα φιλοξενεί 1500 επιχειρήσεις καθαρών τεχνολογιών, θα καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ το σύνολο των δράσεων θα παράγει ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στο Masdar, όπως αποκαλείται η πόλη, θα είναι η έδρα εξειδικευμένου ερευνητικού κέντρου «πράσινης τεχνολογίας», θα ζουν περίπου 90.000 κάτοικοι και κάθε καινοτόμα πρακτική θα επιδεικνύεται πιλοτικά σε συνθήκες αστικού περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του έργου, Δρ. Sanad Ahmed, ο οποίος παρουσίασε το σχέδιο στους εκπροσώπους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: “τα πάντα είναι δυνατά αν υπάρχει θέληση και προγραμματισμός”.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου