.

Αντί για λίπασμα, λυματολάσπη!

Αναδημοσίευση: Εφ. Ελευθεροτυπία, του Δημ. Χατζηευθυμίου, 22/10/09

Το πείραμα πέτυχε. Το πρώτο βαμβακοχώραφο της Θεσσαλίας που λιπαίνεται με... αστικά λύματα είναι γεγονός. Πρόκειται για ένα εγχείρημα με πολλαπλούς στόχους, αλλά και μια δοκιμασμένη ήδη μέθοδο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η μέθοδος συνίσταται στη χρήση της λυματολάσπης που «παράγει» ο Βιολογικός Καθαρισμός της ΔΕΥΑ Λάρισας, ως λιπαντικού καλλιέργειας βαμβακιού. Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκε έκταση 100 στρεμμάτων, στο Κουλούρι Λάρισας (λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη).

Η πρωτοβουλία ανήκει στο επιστημονικό δυναμικό της ΔΕΥΑ Λάρισας και του ΕΘΙΑΓΕ. Οι δύο φορείς υπέγραψαν σχετική σύμβαση με τον βαμβακοπαραγωγό, στο πλαίσιο της οποίας η ΔΕΥΑ Λάρισας διέθεσε την απαιτούμενη λυματολάσπη και ανέλαβε τα έξοδα για τη διασπορά της στον αγρό.

Το χωράφι χωρίστηκε σε 16 τμήματα. Σε ορισμένα χρησιμοποιήθηκε το σύνηθες λίπασμα, σε άλλα διαχύθηκε λυματολάσπη, σε κάποια άλλα λυματολάσπη σε διπλάσια ποσότητα, ενώ σε άλλα δεν χρησιμοποιήθηκε κανένα λίπασμα.

Τα αποτελέσματα σήμερα, με τη συγκομιδή του βαμβακιού (αφού πάρθηκαν δείγματα και ζυγίστηκαν), έδειξαν ότι στην έκταση του χωραφιού που τοποθετήθηκε η διπλάσια λυματολάσπη είχαν την ίδια απόδοση προϊόντος με εκείνα τα τμήματα στα οποία χρησιμοποιήθηκε το συμβατικό λίπασμα.

Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φάση του πειράματος. Φέτος θα γίνουν δοκιμές και σε καλλιέργειες σιταριού και καλαμποκιού, καθώς και σε πιο άγονα εδάφη. Παράλληλα το πείραμα θα συνεχιστεί για δεύτερη χρονιά στο ίδιο χωράφι βαμβακοκαλλιέργειας και εκτιμάται ότι η επόμενη συγκομιδή θα είναι εκείνη με την οποία θα επιτραπεί να εξαχθούν ασφαλή αποτελέσματα.

Τόσο, όμως, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και τακτικός ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Βασίλης Σαμαράς όσο και ο προϊστάμενος του Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΛ, χημικός μηχανικός Αργύρης Παπακωνσταντίνου, είναι αισιόδοξοι. «Από του χρόνου δεν θα υπάρχει λυματολάσπη που θα πετιέται στον ΧΥΤΑ Λάρισας», δηλώνει ο κ. Σαμαράς, ενώ σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, η μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Λάρισας παράγει 20 τόνους λυματολάσπης την ημέρα και παράλληλα με το συγκεκριμένο πείραμα στις καλλιέργειες μελετάται και η χρήση ενός άλλου παράγωγου των αστικών λυμάτων.

Πρόκειται για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού του Βιολογικού για άρδευση του αστικού πρασίνου. Με το πείραμα της λυματολάσπης αφ' ενός μεν μειώνεται το κόστος παραγωγής για τους αγρότες με τη δωρεάν προμήθεια λιπαντικού υλικού, αφ' ετέρου, δε, λύνεται ένα σημαντικό για τις ΔΕΥΑ πρόβλημα διαχείρισης και διάθεσης των αστικών λυμάτων.

Σημειώνεται ότι στην Ευρώπη η μέθοδος χρησιμοποιείται ήδη εδώ και 20 χρόνια. Στη Γαλλία διατίθεται το 58% και στην Ισπανία το 65% της παραγόμενης λυματολάσπης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου