.

Δεσμεύσεις ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια

Από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, οι δεσμεύσεις του για την ενέργεια:

"ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ:

Εξασφαλίζουμε την ενεργειακή επάρκεια, καταπολεμούμε την ενεργειακή φτώχεια, προστατεύουμε το περιβάλλον. Θεμελιώδης δέσμευση μας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας μακροχρόνιας ενεργειακής στρατηγικής, για τη σταδιακή μετάβαση στην εποχή των μη συμβατικών πηγών ενέργειας, με κεντρικούς στόχους την προστασία του περιβάλλοντος και την κατά προτεραιότητα συμβολή στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και οδών, και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.
Βασικός στόχος μιας ενεργειακής πολιτικής με κοινωνική διάσταση πρέπει να
είναι και η κάλυψη των ανισοτήτων που δημιουργεί το φαινόμενο της ενεργεια-
κής φτώχειας.
Η εξοικονόμηση και ορθή διαχείριση της ενέργειας αποτελεί το πιο σημαντικό, οικολογικά βέλτιστο, εγχώριο «κοίτασμα» ενέργειας της χώρας μας. Θέλουμε ολοκληρωμένη και καθετοποιημένη προώθηση παραγωγής εξοπλισμού των ΑΠΕ και σημαντική συμβολή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ έως το 2020 με στόχο να ανέβει στο 20%. Σύνθημά μας «ΑΠΕ παντού», εκτός από τις περιοχές υψηλής προστασίας. Με περιορισμό της γραφειοκρατίας και απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών. Άμεση κατάργηση όλων των αντικινήτρων για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ σε μικρή κλίμακα και κίνητρα για την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ στα σπίτια. Εγγύηση της τιμής αγοράς
ηλεκτρικού ρεύματος από μικρούς-μεσαίους παραγωγούς από ΑΠΕ. Εξορθολογισμό κινήτρων και δημιουργία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου με απλοποιημένες διαδικασίες, για ευρεία συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην εφαρμογή των ΑΠΕ. Ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας -- η Ελλάδα κέντρο των εξελίξεων για τις ΑΠΕ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Δημιουργία «Ταμείου Ήπιων Μορφών Ενέργειας», με τη συνεργασία της ΔΕΗ, του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επενδυτών για να προωθηθεί η ανάπτυξη εθνικής βιομηχανίας ΑΠΕ και η μαζική διείσδυσή τους στο ενεργειακό μας ισοζύγιο. Θέτουμε ως στόχο την εθνική συμμετοχή στην προστιθέμενη αξία του εξοπλισμού στο 50% μέχρι το 2020. Η ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων θα συνδεθεί με κίνητρα - αντικίνητρα. Κίνητρα για απόσυρση μόνο για αγορά υβριδικών ή ιδιαίτερα χαμηλής κατανάλωσης τελευταίας τεχνολογίας ΙΧ, σταδιακή αντικατάσταση των αυτοκινήτων του δημόσιου τομέα. Κίνητρα για συμπαραγωγή στα δημόσια κτήρια της χώρας. Προτεραιότητα η αντικατάσταση των
παλιών λιγνιτικών σταθμών με νέες λιγνιτικές μονάδες υψηλής απόδοσης. Το
ενεργειακό μίγμα της χώρας δεν χωράει λιθάνθρακα. Η πυρηνική ενέργεια δεν
αποτελεί για μας αποδεκτή εναλλακτική λύση.
Νέοι σταθμοί φυσικού αερίου με προτεραιότητα στο νότιο τμήμα του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση και να αναβαθμιστεί η ποιότητα τροφοδότησης των καταναλωτών.
Η ΔΕΗ παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο, τουλάχιστον με 51%. Διατηρεί και αναβαθμίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στις νέες συνθήκες της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.
Στον τομέα των Υγρών Καύσιμων, δεδομένης της εξάρτησης της χώρας από το εισαγόμενο πετρέλαιο, εφαρμογή μιας πολιτικής ριζικών τομών και συγκρούσεων με τα καρτέλ του χώρου."

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου