.

Οι αυριανές εθνικές εκλογές κρίσιμες για τα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος...

Οι αυριανές εθνικές εκλογές είναι κρίσιμες για το μελλον του τόπου μας. Για την περιοχή μας αναλήφθηκαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Μπορείτε να δείτε συνοπτικά τα σχόλια για τις δεσμεύσεις που ο energito (κλικ) κατέγραψε ...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου