.

Κοινή Διακρατική Προκήρυξη για Φωτοβολταϊκα στο Δίκτυο

Το PV ERA NET είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών φορέων αρμόδιων για τα εθνικά προγράμματα για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) στον τομέα της φωτοβολταϊκής ηλιακής ενέργειας. Οι βασικοί στόχοι του δικτύου είναι να διευκολύνει την εφαρμογή των διεθνών συνεργασιών σε έργα Ε&ΤΑ στα φωτοβολταϊκά και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών και περιφερειακών φορέων. Το PV ERA NET, στο οποίο μεταξύ άλλων συμμετέχουν η Γενική Γραμματεία Έρευνας &Τεχνολογίας και το ΚΑΠΕ, προχώρησε σε κοινή διακρατική προκήρυξη: «Φωτοβολταϊκά στο δίκτυο» (PV+ Grid), με θέμα «Προσομοίωση και απαιτήσεις συστημάτων για την μεγάλη διείσδυση Φωτοβολταϊκών στο ηλεκτρικό δίκτυο». Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για Ελληνικούς φορείς ανέρχεται σε 300.000 Ευρώ και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2009.
http://www.pv-era.net

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου