.

Σπάρτακος για εξασφάλιση πόσιμου νερού στα ορυχεία

Είναι γνωστό ότι το δίκτυο ύδρευσης των Ορυχείων κατά καιρούς παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα το νερό να μην είναι πόσιμο.
Μετά από τις τελευταίες αναλύσεις που έγιναν, αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά η ακαταλληλότητα του νερού για κατανάλωση.
Το Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ παρεμβαίνοντας στη Δ/νση του ΛΚΔΜ, απαίτησε από τον Διευθυντή να υλοποιήσει άμεσα το Άρθρο 7, παρ. 6 του Μεταλλευτικού Κανονισμού που ορίζει ότι : «κοντά σε κάθε θέση εργασίας πρέπει να υπάρχει επαρκής ποσότητα πόσιμου νερού».
Η ανταπόκριση του κ. Νικολακάκου ήταν άμεση, με αποτέλεσμα από αύριο να διατίθεται σε κάθε εργαζόμενο του Ορυχείου εμφιαλωμένο νερό.
Το μέτρο αυτό θα είναι σε εφαρμογή, έως ότου το δίκτυο ύδρευσης των Ορυχείων παρέχει στους εργαζόμενους πόσιμο νερό.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου