.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι Κοζάνης απαντούν στα ερωτήματα του κ. Καρλόπουλου

Γενικά
Καταρχάς κρίνουμε θετική την πρόταση διαλόγου του κ. Καρλόπουλου. Είναι μια κουβέντα που έπρεπε εδώ και δεκαετίες να είχε γίνει σε βάθος, χωρίς δόγματα και φοβικά σύνδρομα. Σε πείσμα όμως των καιρών οι τοπικοί φορείς είτε την υποβάθμιζαν σε ρηχά συνθήματα είτε την κατακεραύνωναν αν τύχαινε να αμφισβητήσει κανείς την… αιώνια αξία του λιγνίτη ως «εθνικού καυσίμου»
Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε απαντήσει κατά καιρούς σε αρκετά από τα ερωτήματα που θέτει ο κ. Καρλόπουλος, υποστηρίζοντας μια στροφή στην πράσινη ενέργεια, στροφή η οποία προϋποθέτει και τεχνολογική και ερευνητική ανάπτυξη, καθώς και προνομιακή στήριξη των τοπικών κοινωνιών που πλήττονται από τη συρρίκνωση της λιγνιτικης παραγωγής.
Για το λόγο αυτό οργανώσαμε σχετικές εκδηλώσεις και επεκτείναμε τις επαφές μας με τους Γερμανούς Πράσινους που έχουν σημαντική πείρα σε τέτοια θέματα.
Πριν από λίγους μήνες λοιπόν είχαμε την τύχη να έχουμε στην περιοχή μας τον βουλευτή των Πράσινων της Γερμανίας κ. Hans Josef Fell. Ο κ Fell είναι αυτός που συνέταξε τον σχετικό νόμο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Γερμανία. Με την εφαρμογή ενός ευέλικτου θεσμικού πλαισίου οι Γερμανοί κατάφεραν να δημιουργήσουν 220.000 νέες θέσεις εργασίας, τις οποίες κατηύθυναν στις περιοχές όπου έκλειναν ορυχεία λογω προγραμματισμένης μείωσης της παραγωγής άνθρακα. Έτσι η μετάβαση των τοπικών κοινωνιών στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα έγινε σταδιακά, χωρίς κοινωνικούς τριγμούς, με παράλληλη αποκατάσταση του περιβάλλοντος και με παροχή γενναίων οικονομικών κινήτρων.

Απαντήσεις στις επιμέρους ερωτήσεις

1. Όλες αυτές οι διαδικασίες μετάβασης από την παλιά στην καινούρια κατάσταση απαιτούν στρατηγικό σχεδιασμό, βάθος χρόνου και επιστημονική διαχείριση. Επομένως η ίδρυση και η στελέχωση ενός μεγάλου Ερευνητικού – Τεχνολογικού Κέντρου είναι εκ των ων ουκ άνευ. Δυστυχώς τα ερευνητικά κέντρα που έγιναν στον τόπο μας εστιάστηκαν μόνο στο λιγνίτη και τις τεχνολογίες αξιοποίησης του, χωρίς να επεκταθούν σε τομείς που αφορούν τη μεταλιγνιτική περίοδο.
Πάντως ένα μεγάλο Ερευνητικό Κέντρο χρειάζεται τη στήριξη Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων διεθνούς εμβέλειας, που υπερβαίνουν τις δυνατότητες των Ανώτατων Ιδρυμάτων της Δυτικής Μακεδονίας. Διαφορετικά θα επαναλάβουμε μια από τα ίδια, δηλαδή το τοπικό ερευνητικό κέντρο να αναθέτει τις έρευνες σε τρίτους και το ίδιο να ασκείται στο ρόλο του μεταπράτη ή του «δειγματολήπτη». Το δεύτερο στοιχείο είναι ο συγκεκριμένος προσανατολισμός του Ερευνητικού Κέντρου, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι γενικών καθηκόντων. Ένα αντικείμενο σχετικό με την πράσινη ενέργεια, όχι μόνο σε επίπεδο engineering, αλλά ως οργανικό κομμάτι μιας πράσινης οικονομίας είναι μια πρόταση προς συζήτηση. Μια δεύτερη πρόταση μας είναι ένα Κέντρο Έρευνας με αντικείμενο τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα.

2. Σχετικά με τον Πόρο ανάπτυξης οι θέσεις μας είναι γνωστές. Εναντιωθήκαμε από την πρώτη στιγμή στην εκτροπή του σε αλλότριους σκοπούς. Υποστηρίξαμε ότι πρέπει να διατίθεται για έργα προστασίας περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, καθώς επίσης και για έργα που αφορούν τη διαχείριση των φυσικών πόρων ως αναπτυξιακών διαχρονικών εργαλείων. Αυτή ήταν η φιλοσοφία της διεκδίκησης του Πόρου τη δεκαετία του 1990. Αιτήθηκε ως πόρος περιβάλλοντος, διολίσθησε σε «πόρο ανάπτυξης» και εκφυλίστηκε ως μέσον παραγοντισμού και ψηφοθηρίας, γεγονός που μας ανάγκασε να προσφύγουμε στα δικαστήρια.
Συνεπώς ο Τοπικός Πόρος πρέπει να επανακάμψει στην αρχική του κοίτη.
Τα έργα και οι δράσεις που προτείνετε για χρηματοδότηση είναι μεν σημαντικά, αλλά διαφωνούμε με την αποκλειστική χρήση του Πόρου σε καινοτόμες επενδύσεις κλπ. Η χρηματοδότηση της κατασκευής ενός χώρου αναψυχής ή η ανάπλαση ενός παλιού λατομείου δεν είναι καινοτόμος δράση, αλλά απαραίτητη για την ποιότητα ζωής των πολιτών που πλήττονται από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι όμως στους στόχους του Πόρου. Για αυτό θεσμοθετήθηκε. Από την άλλη βέβαια μέσω του Πόρου θα πρέπει να επιβραβεύονται οι επενδύσεις που εφαρμόζουν κριτήρια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Ε.Κ.Ε) και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης (ΕΜΑΣ). Σε καμιά περίπτωση όμως ο Πόρος δεν μπορεί να αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδότησης τέτοιων επιχειρήσεων τη στιγμή που τρέχουν δεκάδες εθνικά και κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης. Πάγια θέση μας φυσικά είναι η μεγαλύτερη στήριξη μέσω του Πόρου των επενδύσεων που δημιουργούν πράσινες θέσεις εργασίας και παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία στην περιοχή

3. Φορολογία. Πέραν της πρότασης μας για μείωση του φόρου στις μικρές επιχειρήσεις οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε μια δέσμη προτάσεων για την πράσινη φορολογία, που περιλαμβάνουν την φορολόγηση ρυπογόνων δραστηριοτήτων τη σπάταλη διαχείριση πρώτων υλών (πετρέλαιο) και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών σε υπηρεσίες και προϊόντα φιλικά στο περιβάλλον (φωτοβολταικά, ανακύκλωση, εξοπλισμός κομποστοποίησης, ηλιοθερμικά κλπ). Δεν νομίζουμε ότι μια γενική μείωση των φορολογικών συντελεστών στο Ν. Κοζάνης θα βοηθήσει στον παραγωγικό αναπροσανοτολισμό σε πιο πράσινες κατευθύνσεις. Συνεπώς κι εδώ, όπως και σε όλη τη χώρα, πρέπει να βοηθηθούν φορολογικά οι δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και πράσινης καινοτομίας. Ειδικά για τις επιχειρήσεις κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού προτείνουμε πρόσθετα κίνητρα (και φορολογικά) ώστε να εγκατασταθούν κατά προτίμηση στους Ν. Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας (Μεγαλόπολη)

4. Όπως προκύπτει από το παραπάνω ο Ν. Κοζάνης δεν είναι καθόλου προετοιμασμένος για μια προγραμματισμένη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο, γιατί δεν εννοεί να καταλάβει ότι ο λιγνίτης δεν μπορεί εσαεί να είναι στο επίκεντρο της ζωής του.

ΤΠΚ
ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

1-10-2009

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου