.

Τo ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας σε διεθνές συνέδριο της ιατρικής σχολής Θεσσαλονίκης

Το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας συμμετείχε στο διεθνές συμπόσιο που διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα η Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης με θέμα « Risk assessment and human exposure to hazardous materials»( Εκτίμηση ρίσκου και η έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού στα επικίνδυνα υλικά)

Το συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 21 – 24 Οκτωβρίου. Εκ μέρους του ΤΕΙΔΜ συμμετείχε η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής με την εργασία « PM2.5 and PM10 concentrations and health impact in West Macedonia Region» ( Συγκεντρώσεις και επιπτώσεις στην υγεία στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) και συγγραφείς τους Α.Τριανταφύλλου, Α Κρέστου, Σ. Γκάρα, Χ. Διαμαντόπουλο, Ι. Σκόρδα.

Στην συγκεκριμένη εργασία εξετάστηκαν οι επιπτώσεις των συγκεντρώσεων αιωρουμένων σωματιδίων ΑΣ10 και ΑΣ2.5 (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 10 και 2.5 χιλιοστά του χιλιοστού του μέτρου αντίστοιχα) που μετριούνται στην περιοχή, στη θνησιμότητα των κατοίκων, καθώς επίσης και πώς η έκθεση στις συγκεντρώσεις αυτές επηρεάζει τον αριθμό των εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Η εργασία καταλήγει στο ότι λόγω της έκθεσης στα επίπεδα των συγκεντρώσεων που παρουσιάστηκαν και θεωρώντας μέσο όρο ζωής τα 75 χρόνια, αναμένεται μείωση του μέσου όρου ζωής κατά 2 – 2.5 χρόνια, αύξηση δε των εισαγωγών στα νοσοκομεία της τάξεως των 10%.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου