.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει οικολογικούς δείκτες αξιολόγησης των εθνικών οικονομιών

Κατά την πρόσφατη συνάντηση των ευρωπαίων υπουργών αρμοδίων για θέματα περιβάλλοντος στις 21/10/2009 στο Λουξεμβούργο, προτάθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πιλοτική ενσωμάτωση κοινά αποδεκτών δεικτών με στόχο την περιβαλλοντική αξιολόγηση των εθνικών Ακαθάριστων Εγχώριων Προϊόντων (ΑΕΠ).
Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της πρότασης, το ΑΕΠ από μόνο του δεν δίνει ποιοτικά στοιχεία αναφορικά με το πώς διαρθρώνεται ο εθνικός πλούτος, σε τι έκταση επιβαρύνεται το περιβάλλον και σε τι βαθμό αξιοποιείται το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο.
Στόχο της πρότασης, στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισαβόνας, αποτελεί η μετάβαση από την παραδοσιακή, στατική θεώρηση της ανάπτυξης, σε μια θεώρηση που θα ενσωματώνει την περιβαλλοντική και οικολογικά αποτελεσματική διάσταση των αναπτυξιακών μεγεθών.
Πιλοτικά, οι περιβαλλοντικοί δείκτες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν μέσα στο 2010 και θα αφορούν: κλιματική αλλαγή, ενεργειακή αποδοτικότητα, αέρια ρύπανση και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, φύση και ποικιλομορφία, χρήση υδάτινων πόρων, απορρίμματα.
Η κλασική έννοια του παραγόμενου εθνικού πλούτου μετρούμενη σε απλές νομισματικές μονάδες, τίθεται πλέον σε καθεστώς αμφισβήτησης. Δεν θα έχει πλέον σημασία μόνο το τι πλούτος παράγεται αλλά και τι επιβάρυνση θα έχει η διαδικασία παραγωγής στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

The game is over!

Συνημμένα, η σχετική απόφαση/πρόταση του Συμβουλίου Υπουργών.
Council Conclusions Towards Sustainability. Eco-Efficient Economy in the Context of the Post 2010 Lisbon Ag...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου