.

Αγνοείται η τύχη περισσοτέρων από 500 εκ. ευρώ

Απάντηση της Ε.Ε. σε ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου
Σύμφωνα με απάντηση του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Samecki στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνοεί πως έχουν διατεθεί οι ευρωπαϊκοί πόροι για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων στην Ελλάδα.

"Η χώρα μας έχει αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων σε ότι αφορά τη διαχείριση του φυσικού της πλούτου αλλά και την πρόληψη των κινδύνων που αντιμετωπίζει. Οι περιβαλλοντοκτόνες πολιτικές, η ανικανότητα της διοίκησης να διαχειριστεί καταστάσεις κρίσεων, καθώς και η ελλειπής απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς αυτή τη κατεύθυνση, θα πρέπει να εγκαταλειφθούν άμεσα", δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Σύμφωνα με την απάντηση της Επιτροπής (P-4293/09EL, 5.10.2009): "τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής σε ελληνικά επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013 για παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης των κινδύνων φθάνουν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 479 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για την πρόληψη των κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων) και τα 114 εκατομμύρια ευρώ για άλλα μέτρα διαφύλαξης του περιβάλλοντος και πρόληψης των κινδύνων".

Όμως και σύμφωνα πάντα με την ίδια απάντηση, η Επιτροπή δεν έχει γνώση πως διατέθηκαν αυτά τα κονδύλια: "Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει πληροφορίες σε επίπεδο δεικτών προγράμματος ώστε να αξιολογήσει την πρόοδο της εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος 2007-2013".

Επίσης, στην ερώτηση του ευρωβουλευτή για το πως αξιοποιήθηκαν τα χρήματα του Γ΄ ΚΠΣ για την πρόληψη κινδύνων και την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών το 2007 η Επιτροπή απάντησε: "Σύμφωνα με το 3ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, τα επιχειρησιακά προγράμματα 2000-2006 στα οποία εμπίπτει η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές του θέρους 2007 έτυχαν ενός έτους παράτασης της προθεσμίας για την επιλεξιμότητα των δαπανών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Επομένως, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων σ’ αυτό τον τομέα αναμένεται να αξιολογηθούν μετά την περάτωση των εν λόγω προγραμμάτων".

Σε ότι αφορά τη συνεργασία μεταξύ των μεσογειακών κρατών μελών και της ΕΕ επί θεμάτων που άπτονται της πρόληψης και καταπολέμησης δασικών πυρκαγιών καθώς και της προστασίας των πολιτών η επιτροπή κρίνει ότι: "Σ’ αυτόν τον τομέα, υπήρχε αφενός κενό ικανοτήτων και αφετέρου ανάγκη να βρεθεί αποτελεσματικός τρόπος για τη συμπλήρωση των εθνικών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση των πλέον δυσχερών καταστάσεων".

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου