.

ΔΣ ΔΕΗ [5.5.10]: Απευθείας αγορά 1265 στρ. για αποθέσεις

Θέμα : Πρόσκτηση, με απευθείας αγορά, με φιλικό διακανονισμό, 1.265 στρ. στην κτηματική περιοχή των Δημοτικών Διαμερισμάτων Προαστείου, Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής του Δήμου Πτολεμαΐδας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσκτηση με απευθείας αγορά με φιλικό διακανονισμό, 1.265 στρ. στην κτηματική περιοχή των Δημοτικών Διαμερισμάτων, Προαστείου, Ασβεστόπετρας & Μαυροπηγής του Δήμου Πτολεμαΐδας. Στην εν λόγω περιοχή θα διενεργηθεί εξωτερική απόθεση άγονων υλικών προκειμένου το Ορυχείο Μαυροπηγής να αναπτύξει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα του.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου