.

Τμήμα Μηχανολόγων Πανεπιστημίου ΔΜ: Όχι στη συγχώνευση ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο υπήρξε µπαράζ δηµοσιεύσεων στις εφηµερίδες για επικείµενες συγχωνεύσεις σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ, που µας ανησύχησαν ιδιαίτερα ως µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας. Μάλιστα, το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας το οποίο υπηρετούµε, ήταν το µοναδικό που αναφέρθηκε ως σχετικό παράδειγµα σε άρθρο µεγάλης αθηναϊκής εφηµερίδας.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δηµιουργήθηκαν νέα Ιδρύµατα και νέα Τµήµατα των οποίων η ίδρυση δεν έγινε πάντοτε µε βάση ακαδηµαϊκά κριτήρια, αριστείας και ανταγωνιστικότητας. Τα κριτήρια ίδρυσης ήταν πολλές φορές βασισµένα σε τοπικές ή ακόµα και σε προσωπικές επιδιώξεις.

Βλέποντας την σηµερινή εικόνα δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς ότι :
1. Ο σηµερινός αριθµός των Ιδρυµάτων της χώρας είναι υπερβολικά µεγάλος
2. Πολλά από τα Τµήµατα είναι προβληµατικά, όχι µόνο από άποψη βιωσιµότητας αλλά και από άποψη παροχής στοιχειωδών εφοδίων στους φοιτητές, ώστε να διεκδικήσουν ισότιµα µια θέση στην αγορά εργασίας

Δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι επιβάλλεται επειγόντως αναδιάρθρωση, λαµβάνοντας υπ’ όψη και την οικονοµική κρίση που βιώνει η χώρα µας.
Δεν πρέπει όµως τα κριτήρια της σηµαντικής αυτής αναδιάρθρωσης να είναι ισοπεδωτικά προς τα κάτω, µε περαιτέρω ενίσχυση της διαφοράς του ‘ισχυρού’ κέντρου και της ‘αδύναµης’ περιφέρειας. Πρέπει αντίθετα να είναι αξιοκρατικά µε βάση την αριστεία, τη βιωσιµότητα µε ανταγωνιστικούς όρους και να περιλαµβάνουν και τον παράγοντα κόστους-οφέλους.
Κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει τα Τµήµατα να αξιολογηθούν µε βάση ακαδηµαϊκά κριτήρια καθώς επίσης και από τη συµβολή τους στην τοπική ανάπτυξη (π.χ. η ικανότητα ενός τµήµατος να δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας, να συµβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας κλπ).
Για τη σηµερινή Ελληνική πραγµατικότητα, έστω και µία µεµονωµένη περίπτωση εξίσωσης προς τα κάτω ενός περιφερειακού Τµήµατος µε αποδεδειγµένη αριστεία, θα είναι ολέθρια για την προσπάθεια ανασυγκρότησης της περιφέρειας αλλά και της χώρας γενικότερα.
Σε αυτή την περίπτωση το Τµήµα πρέπει να παραµείνει χωροταξικά εκεί που βρίσκεται. Αν το κόστος λειτουργίας του είναι απαγορευτικό συνενώνεται διοικητικά µε άλλο γειτονικό Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα. Το κυρίαρχο κριτήριο συνένωσης είναι η συνέργεια και όχι η εξίσωση προς τα κάτω. Εάν τα παραπάνω κριτήρια τηρηθούν, συνενώσεις αναµένονται µόνο ανάµεσα σε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα ή ανάµεσα σε ΤΕΙ αλλά σε καµία περίπτωση ανάµεσα σε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και ΤΕΙ. Σηµειώνεται ότι η βάση εισαγωγής στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας είναι σήµερα κοντά στις 18000 µονάδες, ενώ η αναγνώριση του ερευνητικού έργου των µελών του διδακτικού και ερευνητικού του προσωπικού µε βάση διεθνώς αποδεκτούς δείκτες είναι από τις υψηλότερες µεταξύ οµοειδών τµηµάτων στην Ελλάδα. Είναι επίσης µεγάλος ο αριθµός των Ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων που υλοποιούνται στο Τµήµα και απασχολούν σηµαντικό αριθµό ερευνητών.
Κανένας γονέας, φοιτητής, απόφοιτος ή διδάσκων, αλλά ούτε και η κοινωνία γενικότερα, δεν µπορεί να δεχθεί εξίσωση προς τα κάτω. Η παρούσα κατάσταση της χώρας κάνει το σύνθηµα «αξιοκρατία παντού» επιτακτικά επίκαιρο.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου