.

ΤΟ ΚΑΠΕ ΚΑΛΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) είναι ένα νέο είδος επιχειρήσεων, που ήδη λειτουργούν με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Γερμανία και στην Αυστρία. Προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που αφορούν στην εξοικονόμηση και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν από τον αρχικό σχεδιασμό και την μελέτη μέχρι και τη χρηματοδότηση μιας εγκατάστασης.

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας - ΚΑΠΕ στο πλαίσιο του έργου "BioSolEsco'' (Biomass Solar Thermal Energy Service Companies), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζει την ανάπτυξη της αγοράς Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών με έμφαση στις μεγάλες εγκαταστάσεις Βιομάζας και Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΕΕΥ-ΒΙΟ-ΘΗΣ).

Οι εταιρείες αυτές χρηματοδοτούν και εγκαθιστούν στον χώρο ενός τελικού καταναλωτή ένα σύστημα Βιομάζας ή/και Θερμικών Ηλιακών, προσαρμοσμένο στις ενεργειακές απαιτήσεις του καταναλωτή (σε ζεστό νερό, θέρμανση χώρου και ενδεχόμενα σε ψύξη). Στη συνέχεια ο τελικός καταναλωτής αγοράζει την παραγόμενη ενέργεια σε ανταγωνιστική τιμή, υποκαθιστώντας (ανάλογα με την περίπτωση) πετρέλαιο, ηλεκτρισμό κλπ. Οι τελικοί καταναλωτές στους οποίους απευθύνονται οι ΕΕΥ προέρχονται κυρίως από τον τριτογενή χώρο με υψηλή κατανάλωση θερμικής ενέργειας.

Το ΚΑΠΕ καλεί, επιχειρήσεις – επενδυτές όπως κατασκευαστές θερμικών ηλιακών συστημάτων και συστημάτων βιομάζας, κατασκευαστικές εταιρείες, επενδυτές ΑΠΕ, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες) κ.λπ., να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ως Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών με έμφαση σε εγκαταστάσεις Βιομάζας και Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων μέχρι την Παρασκευή 14 Μαΐου 2010 .

Οι επιχειρήσεις ΕΕΥ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα επιλέξουν, σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, μεταξύ αρκετών περιπτώσεων επιλεγμένων τελικών χρηστών (ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, τηλεθέρμανση κλπ.), αυτούς με τους οποίους θα συνάψουν συμβάσεις για την υλοποίηση ενεργειακών έργων. Το ΚΑΠΕ θα υποστηρίξει την όλη διαδικασία, έχοντας συμβουλευτικό ρόλο και προς τις δύο πλευρές και οι συμμετέχοντες στην υλοποίηση των συμφωνιών θα προβληθούν μέσω των δράσεων διάδοσης του έργου (ιστοσελίδα, ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου κλπ).

Η δραστηριότητα στον τομέα των ΕΕΥ:

• Αποτελεί ένα νέο τομέα επένδυσης κεφαλαίων σε τεχνικά έργα και ενεργειακές υπηρεσίες με ευρύ και πολλά υποσχόμενο δυναμικό και μέλλον στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

• Παρέχει τη δυνατότητα επαφής με επιχειρήσεις που προτίθενται να υλοποιήσουν ενεργειακά έργα και οι οποίες αποτελούν δυνητικούς πελάτες.

• Εδραιώνει την ισχυρή παρουσία μιας εταιρείας στο χώρο των περιβαλλοντικά φιλικών επιχειρήσεων, γεγονός που μπορεί να αποφέρει σημαντικά έμμεσα οικονομικά και άλλα οφέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΑΠΕ, κο. Γ. Μαρκογιαννάκη ή κα Α. Γιακουμή, τηλ. 210 6603300, e-mail: gmarko@cres.gr , agiak@cres.gr . Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ε E Υ και την δράση του προγράμματος παρέχονται στην ιστοσελίδα: www.biosolesco.org

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου