.

Κατατίθεται άμεσα τροποποιημένη η νέα ΜΠΕ (μεγάλη) Ορυχείων Πτολεμαϊδας

Είναι γνωστό ότι έχει κατατεθεί με σχετική επιστολή της ΔΕΗ [Αύγουστος 2009] η Μελέτη Περιβαλλoντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το σύνολο των Ορυχεείων της Πτολεμαίδας, στην οποίο μελετάται και αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά η συνολική έκταση δραστηριοποίηση της ΔΕΗ, περίπου 150.000 στρέμματα, καθώς και οι μελλοντικές χρήσεις γης, ως ένα ενιαίο σύνολο εξορυκτικών δραστηριοτήτων.
Η παραπάνω μελέτη βρίσκεται υπό επικαιροποίηση, προκειμένου να ενσωματωθουν σε αυτήν και το σύνολο των έργων, που πρόκειται να υλοποιηθούν στην περιοχή προς αντικατάσταση των υποδομών, οι οποίες θίγονται από τη λειτουργία των Ορυχείων. Η προαναφερθείσα επικαιροποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί και να κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ μέχρι το τέλος Μαίου 2010.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου