.

ΑΠΟΨΗ : Αμοιβές ανωτάτων στελεχών στις ΔΕΚΟ

Πηγή: Καθημερινή [22.05.10], του Χαραλαμπου Τσελεντη πρώην στελέχους ΔΕΗ και μέλος δικτύου έρευνας θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης με έδρα τις Βρυξέλλες

Το ερώτημα αν πρέπει να τεθεί πλαφόν στις αποδοχές των ανωτάτων στελεχών των εισηγμένων ΔΕΚΟ με συμμετοχή του κράτους άνω του 50% (Ν. 3833/2010) ενδείκνυται να απαντηθεί στο πλαίσιο τομεακών συγκριτικών μελετών.

Αποκαλυπτική είναι η σύγκριση της ΔΕΗ με 51% κρατική συμμετοχή (κύκλος εργασιών 6 δισ. ευρώ) με δύο ομοειδείς, π.χ. τη μεγαλύτερη γερμανική RWE (κύκλος εργασιών 48 δισ.) και τη μικρότερη αυστριακή Verbund (κύκλος εργασιών 3,5 δισ.), με μηδενική και 51% κρατική συμμετοχή, αντίστοιχα. Στις δύο εν λόγω εταιρείες, μεγάλο μέρος της αμοιβής των ανωτάτων στελεχών εξαρτάται από τον δείκτη «ετήσια οικονομική απόδοση επί επενδεδυμένων κεφαλαίων - ετήσιο κόστος κεφαλαίου» (δείκτης δημιουργίας αξίας).

Στη ΔΕΗ, ανώτατα στελέχη, ακόμα και μετά μια δεκαετία από το άνοιγμα της αγοράς και τη μετοχοποίηση της ΔΕΗ, μετακινούνται άμεσα και χωρίς τουλάχιστον να παρέλθει το προβλεπόμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα, από και προς την ΡΑΕ και τον ΔΕΣΜΗΕ, που ρυθμίζουν την αγορά και εποπτεύουν την πρόσβαση στο δίκτυο των ανταγωνιζόμενων παραγωγών και της ΔΕΗ αντίστοιχα.

Εχουν γίνει επιλογές που καταστρέφουν αντί να δημιουργούν αξία, όπως:

- Διαχωρισμός βασικών επιχειρηματικών μονάδων με έντονα αλληλοεξαρτώμενες δραστηριότητες (λιγνίτης - παραγωγή), που σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οδηγεί σε καταστροφή αξίας, ενώ η RWE τις συνένωσε δηλώνοντας ότι το κάνει για να αυξήσει την αξία.

- Συμμετοχή της ΔΕΗ σε έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), με αποτέλεσμα να αγοράζει ακριβά από την ημερήσια χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, λόγω του υψηλότερου κόστους παραγωγής, και να πουλάει φτηνά στους καταναλωτές λόγω των χαμηλών, σε σχέση με το κόστος παραγωγής ενέργειας, από ΑΠΕ τιμολογίων.

- Προώθηση έργου αντικατάστασης των μετρητών συμβατικής τεχνολογίας, ενδεχομένως του συνόλου των 7,3 εκατομμυρίων καταναλωτών, οι οποίοι εκτός από τη διαχείριση της ζήτησης διευκολύνουν και την εναλλαγή προμηθευτών και τη μετατροπή των δικτύων σε ευφυή, ώστε να διευκολύνεται η σύνδεση των ΑΠΕ με τα δίκτυα. Eπιδοτεί έτσι τους ανταγωνιστές της, οι οποίοι τελικά θα πρέπει να αποσπάσουν από τη ΔΕΗ κομμάτι της τάξεως τουλάχιστον 30%, ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε.

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι το 2001, κατά τη διαδικασία ορισμού των αμοιβών των ανωτάτων στελεχών, χρησιμοποιήθηκε κυρίως ο μιμητικός μηχανισμός, αφού η κατά 40% υψηλότερη αμοιβή (συν μπόνους) σε σχέση με το Δημόσιο δεν συνδέθηκε με τον πιο πάνω δείκτη δημιουργίας αξίας. O μιμητικός μηχανισμός είναι μαζί με τον κατασταλτικό και τον κανονιστικό οι μηχανισμοί μέσω των οποίων επιτελούνται οι θεσμικές αλλαγές.

Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει αβεβαιότητα λόγω ελλιπούς κατανόησης/εκλογίκευσης του νέου περιβάλλοντος, π.χ. οδηγίες της Ε.Ε., N. 3016/2002 που εναρμονίζει το ελληνικό δίκαιο με ευρωπαϊκούς και διεθνείς κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης και καθορίζει ως «πρώτιστη υποχρέωση των μελών του Δ.Σ. τη διαρκή ενίσχυση της οικονομικής αξίας της εταιρείας».

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου