.

8μηνα στην ΔΕΗ (ΛΚΔΜ) -321 θέσεις

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακόσια είκοσι ένα (321) για το Νομό Κοζάνης ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΛΚΔΜ που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης.

κλικ για πλήρη ανάγνωση από το kozan.gr...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου