.

Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα της ενέργειας

Επιτάχυνση των διαδικασιών για την κατασκευή και λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας προβλέπει το Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα της ενέργειας που υπέγραψαν σήμερα η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Taner Yildiz, παρουσία των δύο Πρωθυπουργών των χωρών, Γιώργου Παπανδρέου και Ταγίπ Ερντογάν.
Το μνημόνιο προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση κοινής ομάδας εργασίας, η οποία θα εξετάσει την πρόοδο του έργου και θα αναλάβει πρωτοβουλίες, πριν το τέλος του χρόνου για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με το μνημόνιο οι δύο κυβερνήσεις ενθαρρύνουν το διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, αναφορικά με τη διευκόλυνση της μεταφοράς φυσικού αερίου τράνζιτ μέσω Τουρκίας προς την Ελλάδα και την Ιταλία.
Ο αγωγός Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας αποτελεί, σύμφωνα με το μνημόνιο, μία εκ των προωθημένων επιλογών, με στρατηγικό στόχο να καταστήσει εφικτή τη μεταφορά των ποσοτήτων φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής και της Κασπίας στην Ευρώπη. Στην ομάδα εργασίας που δημιουργείται με το μνημόνιο θα συμπροεδρεύουν οι Γενικοί Γραμματείς των δύο Υπουργείων. Η ομάδα θα συνεδριάζει ανά εξάμηνο και θα εξετάζει την πορεία εφαρμογής του μνημονίου και την επίτευξη των κοινών στόχων των δύο χωρών.
Εκτός από το φυσικό αέριο το μνημόνιο προβλέπει συνεργασία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική ενέργεια, ηλιακή θέρμανση και ψύξη, κ.α. και την ενεργειακή αποδοτικότητα .Σε αυτούς τους τομείς συμφωνήθηκε η συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, προκειμένου να δημιουργηθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες για αμοιβαίες επενδύσεις. Πριν την υπογραφή έγινε συνάντηση των δύο Υπουργών, στην οποία συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και διαπιστώθηκε η σημασία που αποδίδουν στην υποστήριξη της πρωτοβουλίας για την κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο. Οι ενεργειακές διασυνδέσεις που ενώνουν τις δύο χώρες, τονίστηκε, αποτελούν ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση της σταθερότητας, της ειρήνης και της ανάπτυξης, τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Υπενθυμίζεται ότι Ελλάδα και Τουρκία συνδέονται με δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου