.

Εϊναι δυνατόν να μιλούν για κατάργηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας;

Η πρόταση που κατατέθηκε από τους πρυτάνεις για το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας ως βάση συζήτησης: Τα Τμήματα της Φλώρινας ενσωματώνονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εξ αυτών τα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα και το Καλών Τεχνών σταδιακά καταργούνται, αφού υπάρχουν τα ίδια στα Ιωάννινα. Τα δύο Τμήματα Μηχανικών στην Κοζάνη δεν έχουν υποδομές και δεν θεωρούνται βιώσιμα, ενώ το ιδρυθέν Τμήμα της Καστοριάς θα πρέπει να ακυρωθεί. Το Παν. Ιωαννίνων θα πρέπει να αποφασίσει για την περαιτέρω λειτουργία των δύο αυτών Τμημάτων, ώστε να μην συνεχίσουν τη λειτουργία τους σε άλλη πόλη από αυτή στην οποία λειτουργεί το Τμήμα Χημικών Μηχανικών (μετονομασία του Τμήματος Επιστήμης Υλικών)

Άρα ορθώς το αντιλήφθηκαν και αντέδρασαν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών πριν μερικές ημέρες. Εάν η εισήγηση αυτή γίνει δεκτή τότε θα έχουμε ένα νέο πεδίο συγκρούσεων της τοπικής κοινωνίας με όσους μηχανεύονται τέτοιου είδους "λύσεις". Διότι λησμόνησαν οι κύριοι τις ιδιαίτερες συνθήκες στην περιοχή μας και ιδιαίτερα της ύπαρξης του ενεργειακού κέντρου της χώρας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου