.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για την περίοδο 2010 – 2014

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, ύστερα από τη θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ, ενέκρινε το υποβληθέν από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) για την περίοδο 2010 – 2014. Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνονται τα έργα που η έναρξη κατασκευής τους προβλέπεται εντός του χρονικού ορίζοντα του Προγράμματος (δηλ. μέχρι το τέλος του 2014), καθώς και εκείνα για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η κατασκευή.
 
Τα βασικά έργα που περιλαμβάνονται στο πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι: 
·        Η εγκατάσταση του σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στον κεντρικό αγωγό του Συστήματος Μεταφοράς στη Νέα Μεσημβρία -θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.
·        Η επέκταση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) από τον κεντρικό αγωγό προς Αλιβέρι -ήδη υπό κατασκευή.
·        Επέκταση ΕΣΜΦΑ στην Πελοπόννησο μέχρι την Μεγαλόπολη (Αγωγός Αγ. Θεόδωροι- Μεγαλόπολη) -έργο στο τελικό στάδιο δημοπράτησης.
·        Η 2η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της νήσου Ρεβυθούσας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατασκευή νέας δεξαμενής αποθήκευσης ΥΦΑ -έργο υπό δημοπράτηση.
·        Αγωγός Κομοτηνή-Θεσπρωτία (χερσαίο τμήμα του Ελληνοϊταλικού αγωγού) -έργο υπό τεχνική μελέτη.
·        Έργα εκσυγχρονισμού ΕΣΦΑ -νέοι Μετρητικοί Σταθμοί, έργα τηλεπικοινωνιών κ.α.
 
Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με την εισήγησή του τεκμηριώνει την σκοπιμότητα ένταξης των προτεινόμενων έργων στο Πρόγραμμα και περιλαμβάνει τον τρόπο κατασκευής, το προϋπολογιζόμενο κόστος, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τους τρόπους χρηματοδότησης και ανάκτησης των αντίστοιχων επενδύσεων για όλα τα έργα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα.
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων του Προγράμματος Ανάπτυξης είναι 1300 εκατ. €, εκ των οποίων τα 806,5 εκατ. € είναι ο προϋπολογισμός του αγωγού Κομοτηνή – Θεσπρωτία και τα 159 εκατ. € ο προϋπολογισμός της 2ης αναβάθμισης του τερματικού σταθμού ΥΦΑ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου