.

ΥΠΕΚΑ: Πρόγραμμα Πράσινες για Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες - Νέο πρότυπο ανάπτυξης

Ένα νέο πρόγραμμα μηδενικών εκπομπών και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης για τις πράσινες αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες παρουσιάστηκε σήμερα σε συνάντηση που είχαν η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης και ο Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Μάνθος Σανταμούρης με εκπροσώπους των 13 Περιφερειών της χώρας.

Το πρόγραμμα αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ θα συγχρηματοδοτεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση «πράσινων» παρεμβάσεων, σε νησιά και χωριά,  στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, των ΑΠΕ, των πράσινων μεταφορών, της διαχείρισης απορριμμάτων, της διαχείρισης υδάτινων πόρων και της πράσινης επιχειρηματικότητας, προκειμένου απομονωμένες περιοχές να μετατραπούν σε καινοτόμες κοινωνίες με σεβασμό στο περιβάλλον.
Ενδεικτικά, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
  • Ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Αποθήκευση περίσσειας ενέργειας από ΑΠΕ, όπως παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης και επαναχρησιμοποίησης σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.
  • Έξυπνα δίκτυα (πχ. βελτιστοποίηση ροών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ πηγών ενέργειας, υποδομές δομημένης καλωδίωσης)
  • Ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στον κτηριακό τομέα (πχ αναβάθμιση κελύφους, ενεργειακή αναβάθμιση εξοπλισμού, κ.α.)
  • Ηλεκτροκίνηση.
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων (πχ αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, κ.α.)
  • Σταθμός συμπαραγωγής με βιομάζα
  • Δημοτικός φωτισμός (λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, επιδεικτικά αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα φωτισμού)
  • Διαχείριση αστικών στερεών απορριμμάτων (διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση συσκευασιών)
Το Πρόγραμμα θα προκηρυχθεί τέλος Ιουλίου, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνει η κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας από τις ενδιαφερόμενες Κοινότητες και τέλος Νοεμβρίου θα υπογραφούν τα συμβόλαια. Το ΚΑΠΕ ως ενδιάμεσος φορέας είναι υπεύθυνος για την προκήρυξη, επιλογή Κοινοτήτων, παρακολούθηση και αξιολόγηση.
Πρόκειται για μία νέα πρόκληση για την ανάπτυξη της χώρας η οποία θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, εισροή κεφαλαίων για νέες επενδύσεις και θα ενισχύσει την τοπική και εθνική επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον.
Αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος
Συνοπτική παρουσίαση του Προγράμματος
Πράσινο Νησί
Πράσινο Χωριό

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου