.

Πλήρης η απελευθέρωση των δικτύων ηλεκτρισμού

Από την express.gr...

«ΠΡΑΣΙΝΟ φως» για την απόκτηση από ιδιώτες ποσοστού άνω του 5% των εταιριών που θα κατέχουν τα δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, αλλά και για την εκχώρηση του management, υπό την προϋπόθεση ότι το Δημόσιο θα διατηρεί τον πρώτο λόγο σε αποφάσεις μείζονος σημασίας, δίνει το νομοσχέδιο για τη νέα αρχιτεκτονική των ενεργειακών αγορών που εγκρίθηκε προχθές από το Yπουργικό Συμβούλιο και πήρε τον δρόμο για κατάθεση στη Βουλή.

Με το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τίνα Μπιρμπίλη προχωρεί ένα βήμα πιο πέρα έναντι αυτών που είχε σχεδιάσει και ανακοινώσει στο Yπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Μάρτιο και δίνει τη δυνατότητα οι μετοχές των εταιριών που θα κατέχουν τα δίκτυα μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τον ηλεκτρισμό και ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το φυσικό αέριο) και οι οποίες κατ΄ αρχήν θα ανήκουν κατά 100% στη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ αντίστοιχα, να μεταβιβαστούν σε ιδιώτες.

Oπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο νομοσχέδιο, σε ένα άρθρο που είναι πανομοιότυπο και για τις δυο εταιρίες: «Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ή η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. τελεί πάντοτε υπό άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Δημοσίου. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, η οποία επάγεται τη μεταβολή στον δημόσιο έλεγχο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ή η ΔΕΣΦΑ Α.Ε., συντελείται μόνο εφόσον διασφαλίζεται ότι η διοίκηση της εταιρίας ασκείται κατά πλειοψηφία από μέλη που διορίζονται από το Δημόσιο ή/και ότι η λήψη μείζονος σημασίας αποφάσεων που ανάγονται στη διαχείριση του δικτύου γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοσίου».

Παράλληλα στο νομοσχέδιο προβλέπεται ειδικά για την περίπτωση των ηλεκτρικών δικτύων υψηλής τάσης, ότι με απόφαση της ΡΑΕ μπορεί να επιβληθεί στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε περίπτωση που δεν διασφαλίζει την υλοποίηση επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στο δεκαετές πρόγραμμά της:
• να εκτελέσει τις επενδύσεις αυτές
• ή να οργανώνει ανοικτό διαγωνισμό για τις επενδύσεις αυτές
• ή να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις επιτρέποντας σε ανεξάρτητους επενδυτές να συμμετάσχουν στο εταιρικό κεφάλαιο. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στο αρχικό σχέδιο νόμου προβλεπόταν πως η συμμετοχή των ιδιωτών θα έφθανε σε ποσοστό μέχρι το 49%.
Σε ό,τι αφορά τον ΔΕΣΜΗΕ το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι αρμοδιότητές του ως προς τη διαχείριση του Συστήματος μεταφέρονται στον ΑΔΜΗΕ. Ο ΔΕΣΜΗΕ μετονομάζεται σε λειτουργό της αγοράς με αρμοδιότητα τη λειτουργία και εκκαθάριση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). Η αρχική μετοχική σύνθεση είναι 100% Δημόσιο με τη δυνατότητα όμως προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων και τη μετεξέλιξή του σε χρηματιστήριο ενέργειας.
Επίσης προβλέπεται η ίδρυση του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (μέση και χαμηλή τάση) ως 100% θυγατρική της ΔΕΗ. Το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ μεταφέρεται στο ΔΕΔΔΗΕ, ενώ τα πάγια της Διανομής παραμένουν στη ΔΕΗ.
Σε ό,τι αφορά την αγορά φυσικού αερίου επίσης υιοθετείται το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΙΤΟ) για τον Διαχειριστή του Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ο Διαχειριστής είναι ο ΔΕΣΦΑ, 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ. O ΔΕΣΦΑ συντάσσει και η ΡΑΕ εγκρίνει, σε ετήσια βάση, δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του Συστήματος Φυσικού Αερίου. Επίσης οι μελλοντικές υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου δεν εντάσσονται αυτόματα στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Μπορούν να υλοποιηθούν και ως Ανεξάρτητα Συστήματα Φυσικού Αερίου. Με απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης οργανωμένης αγοράς φυσικού αερίου (hub).

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου