.

Α. Ζερβός: Ο Ρόλος της ΔΕΗ στη Νέα, Απελευθερωμένη Αγορά


Η ΔΕΗ αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει θετικά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και στηρίζει έμπρακτα όλες τις απαιτούμενες θεσμικές δράσεις. Οι νέες συνθήκες έχουν βοηθήσει την Επιχείρηση να σπάσει στεγανά του παρελθόντος και να ανταποκριθεί στις πολύ σημαντικές απαιτήσεις του νέου ρυθμιστικού περιβάλλοντος, προωθώντας τη δημιουργία μιας νέας δομής Ομίλου, αναπτύσσοντας νέες δραστηριότητες και ιδρύοντας ανεξάρτητες θυγατρικές για τη Μεταφορά και τη Διανομή στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. 
Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπει στη ΔΕΗ να κρατήσει τα θετικά στοιχεία της εξηντάχρονης πορείας της, αφήνοντας πίσω τις ελλείψεις και τα λάθη του παρελθόντος, προσφέροντας λύσεις και νέες υπηρεσίες στον Πολίτη και στηρίζοντας ενεργά την Ελληνική Οικονομία και οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας.
Στην πραγματικότητα δημιουργούμε μια νέα Επιχείρηση, μια νέα ΔΕΗ, με νέες δομές και νέες στρατηγικές προτεραιότητες.
Θα ήθελα όμως να τονίσω, πως είμαστε κάθετα αντίθετοι σε μια βίαια, άρα και εντέλει άνιση και άδικη για τον καταναλωτή, απελευθέρωση με τη λογική του «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».
Παράλληλα απορρίπτουμε τις ισοπεδωτικές και κακοπροαίρετες κριτικές για δήθεν μονοπωλιακές πρακτικές της ΔΕΗ. Ο ρόλος της ΔΕΗ στη διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντικός, ειδικά στις σημερινές οικονομικές συνθήκες, όπου η ΔΕΗ επωμίζεται για το επόμενο διάστημα και το ρόλο, του τελευταίου καθολικού καταφυγίου.
Ξεκινώντας από την απελευθέρωση της χονδρεμπορικής αγοράς, θα ήθελα καταρχήν να αναφέρω ότι βάσει του Νόμου 2773, από τον Δεκέμβριο του 1999, καταργήθηκε ουσιαστικά το αποκλειστικό δικαίωμα της ΔΕΗ για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, σηματοδοτώντας την αρχή της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Η εφαρμογή του νόμου, είχε ως αποτέλεσμα το 2010, η ηλεκτρική παραγωγή της ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ηλεκτρικού ρεύματος), να καλύπτει το 77%  της συνολικής ζήτησης ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 86% περίπου, μία μείωση δηλαδή της τάξης των 9 ποσοστιαίων μονάδων. Επιπρόσθετα, στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, που είναι αυτό που στην πράξη είναι ανοικτό στον ανταγωνισμό, το αντίστοιχο ποσοστό του 2010 ήταν 76% έναντι 85% του προηγούμενου έτους.
Η μείωση αυτή του μεριδίου της ηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ στο ενεργειακό ισοζύγιο οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη διείσδυση νέων Ανεξάρτητων Παραγωγών Ενέργειας  κατά τα τελευταία 5 έτη, που εντείνει τον ανταγωνισμό στη χονδρεμπορική αγορά, η οποία διαμορφώνει και την Οριακή Τιμή του Συστήματος.
Η παραγωγή από τους θερμικούς σταθμούς των  Ανεξάρτητων Παραγωγών Ενέργειας αυξήθηκε κατά 2.709 GWh μεταξύ του 2009 και 2010 (αύξηση της τάξης του 168%). Ταυτόχρονα, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο μειώθηκε το 2010 κάτω του  60%.
Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε την αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία είναι ανοικτή σε όλους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή από ΑΠΕ. Έτσι, το 2010, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες παρήγαγε 274 GWh σε σχέση με τις 3.658 GWh που παρήχθησαν συνολικά από τρίτους παραγωγούς ΑΠΕ. 
Αν αθροίσουμε λοιπόν όλα τα παραπάνω, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από τρίτους παραγωγούς ανήλθε το 2010 στα  3,6 GW (1,8 GW θερμικά + 1,8GW ΑΠΕ), ενώ το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ  για την παραγόμενη ενέργεια μειώθηκε σχεδόν κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.
Πηγαίνοντας τώρα στο κομμάτι της λιανικής αγοράς θέλω να επισημάνω πως θεσμικά από το 2001, όλοι οι πελάτες μέσης και υψηλής τάσης έχουν τη δυνατότητα επιλογής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στους  πελάτες υψηλής τάσης, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε το Νοέμβριο 2007, παρέχεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τη ΔΕΗ για το κατάλληλο τιμολόγιο ανάλογα με το ενεργειακό τους προφίλ. Από το 2009 με την έγκριση διακριτών χρεώσεων για την χρήση του Συστήματος Μεταφοράς, του Δικτύου Διανομής και τον καθορισμό των Υπηρεσιών Κοινή Ωφέλειας , η λιανική αγορά ηλεκτρισμού είναι πρακτικά ανοικτή στον ανταγωνισμό κατά 100%. 
Η απελευθέρωση αυτή της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού παρατηρείται μέσω της απώλειας μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ τα τελευταία έτη, ως συνέπεια της διείσδυσης νέων προμηθευτών στην αγορά, η οποίοι, όπως κατ’ επανάληψη έχει επισημάνει η ΔΕΗ, επικεντρώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην προσέλκυση πελατών υψηλού περιθωρίου κέρδους, λόγω των επιβαρύνσεων που ενσωμάτωναν, κατ’ επιταγήν της Ελληνικής Πολιτείας, προκειμένου να ενισχυθεί η Ελληνική βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή  και να υποστηριχθούν οι οικιακοί καταναλωτές με χαμηλή κατανάλωση.
Τέτοιοι πελάτες, βάσει των ρυθμιζόμενων τιμολογίων μέσης και χαμηλής τάσης, μέχρι και το τέλος του 2010, ήταν κατά κύριο λόγο οι μεγάλοι εμπορικοί πελάτες, όπως λόγου χάριν τράπεζες, μεγάλα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχειακές αλυσίδες κλπ. Η ασύμμετρη υλοποίηση της απελευθέρωσης της Αγοράς έδωσε υπέρμετρα πλεονεκτήματα, για στοχευμένη επιλογή πελατών από τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ - cherry picking όπως το χαρακτηρίσαμε στο αγγλικό δελτίο τύπου για τα οικονομικά μας αποτελέσματα - απέφερε σημαντικά κέρδη στους ανταγωνιστές, ειδικά καθώς η οριακή τιμή του συστήματος κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα το 2009 και το 2010. Αν και η ΔΕΗ έγκαιρα , από το Νοέμβριο του 2009, είχε καταθέσει τις τιμολογιακές τις προτάσεις για το 2010, αυτές δεν εγκριθήκαν.
Ως αποτέλεσμα, το 2010, όπου η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρέμεινε σχεδόν σταθερή, οι εγχώριες πωλήσεις της ΔΕΗ μειώθηκαν κατά  3,2% (δηλαδή κατά 1.683 GWh), δηλαδή διαμορφώθηκαν στο 95,8% στο τέλος του 2010, έναντι 99,5% στο τέλος του 2009.
Ειδικά στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, η απώλεια μεριδίου της ΔΕΗ που αφορά μόνο στους εμπορικούς πελάτες, ήταν πολύ μεγαλύτερη, και έτσι το μερίδιο της στους πελάτες διαμορφώθηκε από 98% το 2009 σε 85% το 2010, καθώς αυτό ήταν το τμήμα της αγοράς με το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, αντίθετα με άλλες κατηγορίες, όπως το χαμηλό οικιακό και αγροτικό τιμολόγιο, που δεν υπήρχε περιθώριο κέρδους και συνεπώς δεν παρατηρείται καμία διείσδυση του ανταγωνισμού.
Ωστόσο, η εφαρμογή των νέων τιμολογίων από 1.1.2011 ήδη περιορίζει σημαντικά τα πλεονεκτήματα των εναλλακτικών προμηθευτών της αγοράς που  βασίζονταν σε άνισους όρους και εκτιμούμε ότι με τις προβλεπόμενες προσαρμογές των τιμολογίων το 2012, (που αναφέρθηκε προηγουμένως η κα  Inge Bernaerts) θα περιορισθούν περαιτέρω αυτές οι στρεβλώσεις στην λιανική αγορά ηλεκτρισμού στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός υγιούς ανταγωνισμού.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναλύσω περαιτέρω τη σημασία απευθείας σύνδεσης της χονδρεμπορικής αγοράς με τη λιανική αγορά. Όπως γνωρίζετε, η χονδρεμπορική αγορά είναι αυτή στην οποία συμμετέχουν οι παραγωγοί μέσω των προσφορών τους και η οποία διαμορφώνει την Οριακή Τιμή του Συστήματος, ενώ η λιανική αγορά ηλεκτρισμού είναι αυτή στην οποία δραστηριοποιούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι αγοράζουν την ενέργεια στην Οριακή Τιμή του Συστήματος και την πουλάνε στους τελικούς καταναλωτές, επιδιώκοντας την εξασφάλιση κερδών.
Βασική αρχή μίας απελευθερωμένης αγοράς είναι η τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς να είναι συμβατή με το πραγματικό κόστος του παραγωγού. Συνεπώς όσο θα προχωράει η απελευθέρωση της χονδρεμπορικής αγοράς, τόσο η Οριακή Τιμή του Συστήματος θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το πλήρες κόστος παραγωγής (Long Run Marginal Cost).
Συνεπώς είναι προφανές ότι στο μέλλον αναμένεται σημαντική αύξηση της τιμής της χονδρεμπορικής αγοράς (δηλαδή της ΟΤΣ) σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα, προκειμένου να προσεγγίζει το πλήρες κόστος του παραγωγού. Σε αυτό επίσης θα πρέπει να προστεθεί, από το 2013 και μετά, και το κόστος CO2, που θα περνάει στην ΟΤΣ.
Οι προμηθευτές από τη άλλη μεριά αγοράζουν την ενέργεια στην Οριακή Τιμή του Συστήματος ενώ το κέρδος τους διαμορφώνεται από τη διαφορά μεταξύ Τιμολογίου και Οριακής Τιμής του Συστήματος, αφού αφαιρέσουμε πρώτα τις χρεώσεις δικτύων και ΥΚΩ.
Εφόσον λοιπόν συγκοινωνούν οι δύο αγορές, είναι προφανές ότι κάθε αύξηση στην Οριακή Τιμή του Συστήματος θα πρέπει να περνάει στο τιμολόγιο του τελικού καταναλωτή. Η ΔΕΗ ήδη έχει καταθέσει την πρότασή της στη ΡΑΕ με αφορμή την γνωστοποίηση της δομής και των ενδεικτικών τιμών των τιμολογίων της Υψηλής Τάσης .
Αντίθετα, εάν οι δύο αγορές δεν συγκοινωνούν, τότε δεν θα υπάρχει κέρδος στη λιανική, άρα και ενδιαφέρον από ιδιώτες προμηθευτές να δραστηριοποιηθούν εκεί, με αποτέλεσμα να παραμείνει μόνος παίκτης  η ΔΕΗ Εμπορία, σε μία αγορά που δεν θα αφήνει περιθώρια κερδοφορίας, άρα και υγιούς ανάπτυξης και εξέλιξης.  
Συνεπώς, το υπάρχον σύστημα (mandatory pool), δεν μπορεί να ικανοποιήσει την ταυτόχρονη προοπτική απελευθέρωσης της αγοράς τόσο στη χονδρεμπορική, όσο και στη λιανική. Για το σκοπό αυτό, θα χρειασθεί να αναπτυχθούν διμερείς συμβάσεις (bilateral contracts) μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών, και το mandatory pool να περιορισθεί μόνο σε εκείνους τους παραγωγούς που δεν μπορούν να βρουν προμηθευτή ή αντίστροφα.
Μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρξει πραγματική απελευθέρωση, με βέλτιστη διαχείριση και εξορθολογισμό κατά τη μεταβατική περίοδο, διασφαλίζοντας μεσοπρόθεσμο όφελος για τον τελικό καταναλωτή αφού θα υπάρχει ανταγωνισμός και από τη μεριά της εμπορίας.  
Επιπλέον, το σχέδιο νόμου για την ενέργεια, που ουσιαστικά ενσωματώνει το τρίτο ενεργειακό πακέτο και συγκεκριμένα την Οδηγία 72/2009 στο Ελληνικό Δίκαιο, αυτές τις μέρες είναι σε διαβούλευση, όπως ανέφερε και ο Γ.Γ.ΥΠΕΚΑ και αμέσως μετά θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει διατάξεις που διασφαλίζουν και ενισχύουν την πλήρη ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.  
Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση δύο ανεξάρτητων θυγατρικών για τη διαχείριση των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, με αυξημένες νέες απαιτήσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί ο λογιστικός, νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός αυτών των δραστηριοτήτων, καθώς και η ίση πρόσβαση των τρίτων στα δίκτυα, με τη μέγιστη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας τους.
Αναφορικά με τη Διανομή, το τρίτο ενεργειακό πακέτο ορίζει ότι, όταν ο Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής αποτελεί μέρος μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, πρέπει να είναι ανεξάρτητος τουλάχιστον από άποψη νομικής μορφής, οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, από τις άλλες δραστηριότητες που δεν συνδέονται με τη διανομή.
Στα πλαίσια αυτά η ΔΕΗ αποφάσισε στο τέλος του 2010 τη μεταβίβαση του συνόλου της δραστηριότητας Διανομής σε μια κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ, από την οποία και μόνο θα ασκούνται αυτές οι δραστηριότητες.
Ενώ η Οδηγία επιβάλλει μόνον το διαχωρισμό του Διαχειριστή Δικτύων, η ΔΕΗ αποφάσισε - για να συμβάλει περαιτέρω στην αυτονομία και την αποτελεσματικότητά του - το διαχωρισμό όλων των δραστηριοτήτων Διανομής και διατήρησε μόνον την ιδιοκτησία των παγίων των δικτύων. 

Στόχος μας με το διαχωρισμό της Διανομής είναι να βελτιωθεί μεσοπρόθεσμα τόσο η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών όσο και το κόστος τους, προς όφελος των καταναλωτών καθώς, και όλης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.
Όσον αφορά τις δραστηριότητες Μεταφοράς, το τρίτο ενεργειακό πακέτο, όπως γνωρίζετε, περιλαμβάνει δύο εναλλακτικές λύσεις στον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό: τον επονομαζόμενο Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ISO)  και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς (ΙΤΟ). Σήμερα, 8 χώρες, μαζί με την Ελλάδα, έχουν επιλέξει το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ITO), ενώ το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ISO) έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί στην Ευρώπη και εφαρμόζεται μόνο στην περιοχή Tyrol της Αυστρίας.
Το Δεκέμβριο του 2010, το Ελληνικό Κράτος αποφάσισε να εφαρμόσει το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΙΤΟ), μεταφέροντας στον Ανεξάρτητο Λειτουργό Αγοράς τις δραστηριότητες λειτουργίας της αγοράς.
Το μοντέλο ΙΤΟ πρέπει να πιστοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία το αργότερα μέχρι το Μάρτιο του 2012. Σε αυτό το ιδιαίτερα αυστηρό χρονοδιάγραμμα, η ΔΕΗ έχει κινητοποιήσει όλους τους πόρους της προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη ίδρυση της ανεξάρτητης θυγατρικής εταιρείας Μεταφοράς, ενώ  ο κατάλογος του προσωπικού που μεταφέρεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. στη θυγατρική έχει ήδη οριστικοποιηθεί. Στόχος είναι η έναρξη της νέας εταιρείας ΙΤΟ από τον Αύγουστο του 2011 φυσικά αφού αυτό θα ψηφιστεί από τη Βουλή.
Το 2011 αποτελεί τη χρονιά στην οποία για πρώτη φορά η Επιχείρηση καλείται να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό στη λιανική με βασικό εφόδιο τα νέα εξορθολογισμένα τιμολόγιά.
Στο πλαίσιο αυτό, στρατηγική μας απόφαση και προτεραιότητα είναι η «νέα ΔΕΗ» να μιλήσει απευθείας  στον καταναλωτή.
Γνωρίζουμε καλά πως σε επίπεδο γενικής εικόνας, ο μέσος καταναλωτής αναγνωρίζει αυθόρμητα τόσο τη σημασία του αγαθού που προσφέρει η ΔΕΗ, όσο και τη συμβολή της ΔΕΗ στον εξηλεκτρισμό και κατά συνέπεια ανάπτυξη όλης της χώρας.
Αναγνωρίζει τη σταθερότητα και τη σιγουριά που προσφέρει όσον αφορά την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά συνειδητοποιεί ταυτόχρονα τον κλειστό / δημόσιο χαρακτήρα της.
Η δημόσια εικόνα της ΔΕΗ είναι μάλλον θετική. «Υποφέρει» όμως από τα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας της που παραπέμπουν σε λειτουργία δημοσίου, τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο καταναλωτών και καθημερινής τους εξυπηρέτησης. Οι καταναλωτές διακρίνουν σημεία κόπωσης.
Στη ΔΕΗ καταβάλλουμε σημαντικές προσπάθειες για την αντιστροφή του κλίματος με την υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας αλλά και νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών που θα θέσουν τον πήχη πολύ ψηλότερα για όλους τους παίκτες της αγοράς ηλεκτρισμού.
Για παράδειγμα, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η εξοικονόμηση ενέργειας, που αποτελούν από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες στην Ενεργειακή ατζέντα της ΕΕ αλλά και της χώρας μας, αποτελεί για τη ΔΕΗ νέο τομέα δραστηριοποίησης, όπου μέσα από στοχευμένες συνεργασίες, όπως αυτή με το ΚΑΠΕ που ανακοινώθηκε πρόσφατα, η ΔΕΗ θα βοηθήσει με νέα προϊόντα και υπηρεσίες τον τελικό καταναλωτή, μειώνοντας ουσιαστικά την ενεργειακή του δαπάνη μέσω της εξοικονόμησης.
Πολλές ευρωπαϊκές ηλεκτρικές εταιρείες διαδραματίζουν ήδη από ετών ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση τέτοιων ενεργειακών υπηρεσιών παρέχοντας πραγματικές επιλογές οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών και την ανταγωνιστικότητα μέσω της εξοικονόμησης.  
Το 2010, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, η ΔΕΗ εμφάνισε ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα με  προ φόρων κέρδη που ανήλθαν στα € 740εκατ. Παράλληλα η ΔΕΗ το 2010 χρηματοδότησε και υλοποίησε με επιτυχία το επενδυτικό της πρόγραμμα το οποίο έφθασε σχεδόν το € 1 δισ, διατηρώντας ταυτόχρονα επαρκή επίπεδα ρευστότητας. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η ΔΕΗ αποπλήρωσε εντός του 2010 χρεωλύσια συνολικού ύψους €1,5 δισεκατομμυρίου, ενώ εξασφάλισε στο τέλος του χρόνου ρευστότητα €2 δισεκατομμυρίων, με παράλληλη μείωση των συνολικών χρηματοοικονομικών εξόδων της για το σύνολο του 2010.
Σημαντική παράμετρος της κερδοφορίας της ΔΕΗ το 2010 ήταν ,επίσης, οι μεγάλες περικοπές των ελεγχόμενων δαπανών, κυρίως μέσω της σημαντικότατης μείωσης των δαπανών μισθοδοσίας κατά €294 εκατ. Στη συνολική αυτή μείωση, τα €204 εκατ. περίπου οφείλονται σε απευθείας περικοπές μισθών που κυμαίνονται από 15% ως και 50% για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.
Πρέπει επίσης να επισημάνω ότι η κερδοφορία αυτή δεν στηρίχτηκε σε καμία αύξηση τιμολογίων, καθώς όπως ξέρετε η τελευταία αύξηση τιμολογίων έγινε τον Ιούλιο του 2008.  Έκτοτε, και μέχρι τις 31.12.2010, δεν επήλθε καμία απολύτως τιμολογιακή αύξηση, παρά το γεγονός ότι την ίδια χρονική περίοδο ο πληθωρισμός αυξήθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο του  10%, ενώ παρατηρείται και σημαντική μεταβλητότητα των διεθνών τιμών των καυσίμων. 
Η ΔΕΗ μετεξελίσσεται δυναμικά από την παλαιά μονοπωλιακή επιχείρηση, που είχε ως αποστολή τον πλήρη εξηλεκτρισμό της χώρας, σε μία επιχείρηση με ένα σύνθετο ρόλο. Αφενός υποστηρίζει τις στρατηγικές επιλογές της Ελληνικής Πολιτείας στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια του εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, αφετέρου συμμετέχει στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με διαφάνεια και με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο οικονομικά συμφέρουσες υπηρεσίες και προϊόντα, όσο και το μέγιστο όφελος προς τους μετόχους της.
Στο νέο αυτό περιβάλλον θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστήσουμε την Εταιρεία μας, λειτουργικά αποδοτικότερη, με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πελατοκεντρική φιλοσοφία και πάντα με ιδιαίτερη  έμφαση στην πράσινη ενέργεια και στο περιβάλλον. 
Σας Ευχαριστώ Πολύ
Αθήνα,  19 Μαΐου 2011                                                     ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου