.

Πορτογαλικός πυρετός, αλλά και διαβεβαιώσεις Μπιρμπίλη για τις ταρίφες των Ανανεώσιμων Πηγών

Από το energypress.gr...

Το σύστημα των επιδοτούμενων τιμών, αποτελεί βασικό πυρήνα της πολιτικής μας για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και επιμένουμε για την εφαρμογή του. Αυτή την απάντηση δίνει η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Τίνα Μπιρμπίλη όταν ερωτάται για τη μελλοντική διαμόρφωση των τιμών απορρόφησης του ρεύματος από ΑΠΕ.

Η υπουργός εμφανίζεται επίσης καθησυχαστική έναντι του φόβου που έχει καταλάβει τους επενδυτές ΑΠΕ λόγω των τάσεων που καταγράφονται στην Ευρώπη και λόγω της αναφοράς περί «αναδιαπραγμάτευσης των τιμών για τις υφιστάμενες συμβάσεις» στο μνημόνιο που υπέγραψε με την τρόικα η Πορτογαλία. Σύμφωνα με την υπουργό, δεν έχει υπάρξει ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα, καμία τέτοια συζήτηση με την τρόικα για την ελληνική αγορά.

Την ίδια διαβεβαίωση δίνουν για το θέμα και στελέχη του υπουργείου Οικονομικών.

Από αρμόδια χείλη, επιπλέον, επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα που έχουμε είναι το πώς θα ενισχύσουμε το επενδυτικό ενδιαφέρον ώστε να μετατραπεί σε επενδύσεις και όχι να «αποθερμάνουμε» την αγορά. Υποστηρίζεται, δε, ότι πιθανόν η όλη συζήτηση στη χώρα μας να υποκινείται από όσους έχουν ήδη διασφαλίσει μια καλή τιμή στα συμβόλαιά τους με τον ΔΕΣΜΗΕ.

Από την άλλη, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τα πολύ υψηλά επιτόκια που δίνουν σήμερα οι τράπεζες όταν χρηματοδοτούν επενδύσεις ΑΠΕ, διαμορφώνουν το κόστος επένδυσης σε τέτοια επίπεδα που μια μείωση των feed-in-tariff πέραν των προβλεπομένων από το σχετικό νόμο θα έκανε τις επενδύσεις ασύμφορες. «Ακόμα και αν γινόταν συζήτηση για τις ταρίφες, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν περιθώρια μείωσης» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Βεβαίως, πρέπει να σημειωθεί ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ανάγκη επιδότησης του ρεύματος από ΑΠΕ, η οποία ειδικά στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών αδιαμφισβήτητα αποτέλεσε τη βασική αιτία ανάπτυξης του κλάδου, με το πέρασμα του χρόνου γίνεται ολοένα και λιγότερο επιτακτική, δεδομένου ότι η βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη οδηγεί σταδιακά σε μείωση του κόστους των συστημάτων. Για αυτό και σε πανευρωπαϊκό σχεδόν επίπεδο η τάση για μείωση της λεγόμενης feed-in-tariff είναι πλέον σαφής. Ωστόσο η τάση αυτή αφορά τις μελλοντικές επενδύσεις και όχι τις υφιστάμενες.

Πορτογαλικό μνημόνιο

Η ανησυχία για τις υφιστάμενες επενδύσεις γεννήθηκε όταν η Ισπανική κυβέρνηση εξήγγειλε μια τέτοια αναθεώρηση χωρίς όμως ποτέ να την εφαρμόσει λόγω των ισχυρών αντιδράσεων και των νομικών ζητημάτων που ανέκυψαν. Ενισχύθηκε, δε, τώρα, που μια τέτοια αναφορά περιελήφθη στο Πορτογαλικό μνημόνιο. Τι λέει συγκεκριμένα το κείμενο που υέγραψε η Πορτογαλική κυβέρνηση με την τρόικα; Τα εξής:

• Είναι ανάγκη επανεξέτασης της αποτελεσματικότητας του καθεστώτος στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα καλύπτει τη λογική, τα επίπεδα και άλλα συναφή στοιχεία σχεδίασής τους.

• Για τις υφιστάμενες συμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, να αξιολογηθεί η δυνατότητα να συμφωνηθεί μια επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων με σκοπό μια χαμηλότερη feed-in-tariff.

• Για τις νέες συμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, να αναθεωρηθούν προς τα κάτω τα τιμολόγια ρεύματος ώστε να διασφαλιστεί ότι τα τιμολόγια δεν είναι υπέρ το δέον προσοδοφόρα για τους παραγωγούς (συγκριτικά με τις δαπάνες τους) και να παρέχουν κίνητρα στους παραγωγούς για αύξηση του κέρδους μέσω περαιτέρω μείωσης των δαπανών τους.

• Για τεχνολογίες περισσότερο ώριμες, θα πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικοί μηχανισμοί όπως πχ πριμοδοτήσεις (feed-in premiums).

• Οι αποφάσεις για μελλοντικές επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ιδίως σε λιγότερο ώριμες τεχνολογίες, θα πρέπει να στηρίζονται σε αυστηρές αναλύσεις ως προς το κόστος και τις συνέπειες για τις τιμές της ενέργειας. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διεθνή στοιχεία αναφοράς για την ανάλυση και την ανεξάρτητη αξιολόγηση έργων.

Όπως μπορεί να διαπιστώσει ο προσεκτικός αναγνώστης, για τις υφιστάμενες συμβάσεις, που είναι και ο βασικός παράγοντας ανασφάλειας των επενδυτών, η διατύπωση είναι πολύ προσεκτική και δεν υποχρεώνει την Πορτογαλική κυβέρνηση να προχωρήσει σε αλλαγές, αλλά να εξετάσει τη δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης των τιμών (προφανώς με τους επενδυτές).

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου