.

«Παράθυρο» για λιγνίτη

Από τα Νέα...

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ η τρόικα, ότι η πρόθεση της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει τη ∆ΕΗ επηρεάζει τη διαδικασία ανοίγµατος της αγοράς λιγνίτη, µέσω της πρόσβασης τρίτων στο µονοπώλιο της ∆ηµόσιας επιχείρησης Ηλεκτρισµού. την άποψη αυτή διατύπωσαν οι εκπρόσωποι της τρόικας στον γενικό γραµµατέα του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας, Κώστα Μαθιουδάκη, µε τον οποίο και συναντήθηκαν χθες προκειµένου να αξιολογήσουν την πρόοδο της ελλάδας στις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, και που σχετίζονται µε τον τοµέα της ενέργειας. Aν και απάντηση στο αίτηµα του υπουργείου οικονοµικών για την αναστολή της διαδικασίας παραχώρησης του 40% της λιγνιτικής παραγωγής της ∆ΕΗ (εφόσον έχει αποφασιστεί η περαιτέρω µετοχοποίησή της)δεν έχει δοθεί ακόµη από την ευρωπαϊκή επιτροπή, η άποψη που διατύπωσαν χθες οι εκπρόσωποι της τρόικας, ότι «πράγµατι η ιδιωτικοποίηση επηρεάζει την όλη διαδικασία», εκτιµάται ότι δίνει µια πρόγευση της στάσης που τηρεί πάνω στο θέµα η Κοµισιόν.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου