.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 26.5.2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ΠΕΜΠΤΗ 26-5-2011 ΩΡΑ 8:00 μ.μ.

1. Επικύρωση πρακτικών.

2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς για το ζήτημα αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων.
β) Κοινοποίηση επιστολής της ΔΕΗ Α.Ε. για την εκμετάλλευση του Ορυχείου Μαυροπηγής του ΛΚΔΜ.
γ) Ερώτηση του Βουλευτή Κοζάνης Πάρι Κουκουλόπουλου για την «Απόδοση εκτάσεων της ΔΕΗ στις τοπικές κοινωνίες».
δ) Ενημερωτική επιστολή ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ για οργάνωση σεμιναρίων.

3. Έγκριση δαπανών.

4. Δημοτικό Πάρκο Κοζάνης (Σχετική επιστολή δημότη Κοζάνης).

5. Συζήτηση για το έργο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

6. Επιστολή Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το θερινό σχολείο με θέμα: «Παραγωγή ενέργειας από ηλιακά συστήματα».

7. Αιτήσεις συναδέλφων για συμμετοχή στη Μ.Ε. Δημοσίων έργων.

8. Ορισμός εκπροσώπων στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
Ο Πρόεδρος
Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου