.

ΙΕΝΕ: Εκλογή νέα Διοικούσας Επιτροπής

Κατά τη χθεσινή, 13η Γενική Συνέλευση των εταίρων του ΙΕΝΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Electra Palace, στην Πλάκα, εξελέγη η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Ινστιτούτου για την διετία 2011-2013. Πρόεδρος εξελέγη εκ νέου ο Δρ. Ιωάννης Δεσύπρης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής ο κ. Κωστής Σταμπολής και Γενικός Γραμματέας ο κ. Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, με μέλη τους κκ. Αλέξανδρο Βραχνό, Θωμά Λαμνίδη, Διονύση Ξένο και Κωνσταντίνο Θεοφύλακτο. Στην Γενική Συνέλευση, η οποία συνεδρίασε εν απαρτία, παρευρέθησαν 14 εταίροι και εκπροσωπήθηκαν 6.

Μετά τον απολογισμό δραστηριοτήτων και τον οικονομικό απολογισμό του ΙΕΝΕ για την χρήση του 2010, που εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους παρευρισκομένους, ακολούθησε συζήτηση για δύο βασικά θέματα που απασχολούν το Ινστιτούτο. Το πρώτο αφορά την οικονομική κατάσταση του ΙΕΝΕ και τις δυνατότητες ενίσχυσης των εσόδων του (πχ. Αύξηση αριθμού μελών, συμμετοχή σε προγράμματα κλπ). Το δεύτερο θέμα ήταν η διεύρυνση του αριθμού των εταίρων με την εγγραφή νέων κυρίως από χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε την Διοικούσα Επιτροπή όπως μελετήσει τα θέματα περαιτέρω και παρουσιάσει λεπτομερείς και τεκμηριωμένες προτάσεις το συντομότερο δυνατό.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου