.

Από το Χ.Α. η πώληση των αδιάθετων ρύπων

Από την express.gr...

MEΣΩ του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα επιδιωχθεί η δημοπράτηση των αδιανέμητων δικαιωμάτων ρύπων και τα έσοδα που θα προκύψουν θα καλύψουν αφενός τη «μαύρη τρύπα» που έχει δημιουργήσει στα οικονομικά του ΔΕΣΜΗΕ η αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και αφετέρου στο Πράσινο Ταμείο.

Τα έσοδα από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπής 10.000.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζονται σε περίπου 150 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν σε ποσοστό 95% υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ΔΕΣΜΗΕ και 5% υπέρ του Πράσινου Tαμείου.

Hδη με Kοινή Yπουργική Aπόφαση τα Yπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησαν στον καθορισμό της ποσότητας των αδιανέμητων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της περιόδου 2008-2012, τα οποία και θα δημοπρατηθούν μέσα στο 2011. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη στείλει διερευνητική επιστολή προς το Χ.Α. στην οποία ερωτάται το Χρηματιστήριο εάν μπορεί να υλοποιήσει τη διαδικασία της δημοπράτησης. Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση η επιλογή της χρηματιστηριακής αγοράς στην οποία θα δημοπρατηθούν τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων ανήκει στο ΥΠΕΚΑ, υπό τον όρο ότι η αγορά θα πρέπει να εδρεύει στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και να προσφέρει τη δυνατότητα συναλλαγών άμεσης παράδοσης spot trading.

Σημειώνεται ότι η τρέχουσα τιμή των δικαιωμάτων ξεπερνά στις αγορές ρύπων τα 16,7 ευρώ ανά τόνο. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σταδιακά, δηλαδή θα πραγματοποιείται μία τακτική δημοπρασία τον μήνα ενός εκατομμυρίου δικαιωμάτων εκτός των μηνών Αυγούστου και Δεκεμβρίου, την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου