.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Για τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας για τη μείωση εισακτέων

Μετά την έκτακτη συνεδρίαση του, το συμβούλιο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
Με την ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων των θέσεων των εισακτέων για το Ακαδημαϊκό έτος2011-12 στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκε μπροστά σε μία άδικη και ταπεινωτική αντιμετώπιση εκ μέρους της πολιτείας.

Οι θέσεις των εισακτέων στα τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας μειώθηκαν δραστικά κατά 3600 και σε ποσοστό άνω του 60%, ενώ τρία τμήματα (Ζωικής Παραγωγής , Φυτικής Παραγωγής στη Φλώρινα και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού στα Γρεβενά) δεν θα δεχτούν εισακτέους για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Τα Τμήματα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής λειτουργούν σε μια ευαίσθητη παραμεθόρια, γεωργοκτηνοτροφική περιοχή, ενταγμένα στην Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας. Διαθέτουν αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό, οργανωμένες θερμοκηπιακές και σταβλικές εγκαταστάσεις και αξιολογότατο σύγχρονο επιστημονικό και εργαστηριακό εξοπλισμό. Η αναστολή εισαγωγής σπουδαστών στα δύο τμήματα δημιουργεί πρόβλημα βιωσιμότητας της Σχολής που απειλείται με ολοκληρωτική παύση λειτουργίας.
Η δραματική μείωση των εισακτέων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη που παρατηρήθηκε ανάμεσα σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Μειώθηκε μάλιστα σημαντικά ο αριθμός των εισακτέων ακόμη και σε τμήματα που διαχρονικά έχουν μεγάλη ζήτηση και υψηλό αριθμό εισαγομένων, όπως στα τμήματα Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ σε αντίστοιχα τμήματα των υπολοίπων ΤΕΙ παρατηρείται σταθερή ακόμη και ανοδική κατανομή θέσεων.

Η δυσάρεστη αυτή διαπίστωση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των εισακτέων στις Πανεπιστημιακές Σχολές αλλά και σε κεντρικά ΤΕΙ, μας αναγκάζει να αναρωτηθούμε για τις προθέσεις του Υπουργείου αναφορικά με το μέλλον των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας γενικότερα, αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ειδικότερα.

Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι αποφάσεις αυτές παίρνονται χωρίς καμία συζήτηση ή ενημέρωση του Ιδρύματος και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μέχρι τώρα προτάσεις μας καθώς και οι ιδιαιτερότητες της ακριτικής περιφέρειάς μας, η οποία πλήττεται βαρύτατα από αυτές τις εξελίξεις.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Υπουργείο θα καταλάβει την κατάφορη αδικία προς το ΤΕΙ μας και γενικότερα την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και θα προβεί σε διορθωτικές κινήσεις που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Ιδρύματος, το οποίο αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες ανάπτυξης της περιοχής.

Καλούμε όλους τους θεσμικούς φορείς της περιοχής αλλά και την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας να στηρίξουν με κάθε δυνατό τρόπο το μεγαλύτερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Δυτικής Μακεδονίας και ένα από τα μεγαλύτερα ΤΕΙ της Χώρας και να συνεργαστούν ενεργά μαζί μας για την ανατροπή της δρομολογούμενης πορείας συρρίκνωσης και απαξίωσης του.


Για το Συμβούλιο
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ο
Πρόεδρος
Γεώργιος Χαραλαμπίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου