.

Επένδυση 22,7 εκ. από την Global Finance στην ανακύκλωση

Από express.gr
ΕΠΕΝΔΥΣΗ 22,7 εκατ. ευρώ στη συμφερόντων Tαϊβάν και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου, Romcarbon, πραγματοποίησε η Global Finance, σε συνέχεια της προκαταρκτικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2011. Το υπό τη διαχείριση της Global Finance, South Eastern Europe Fund, θα εξαγοράσει το 75% των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης της Romcarbon συνεισφέροντας παράλληλα και 10 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξή τους. Συνεπενδυτής της Global Finance σε αυτήν την επένδυση είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕBRD). Οι δραστηριότητες αυτές, υπό την επωνυμία Green Group, συνίστανται στην ανακύκλωση μπουκαλιών PET καθώς και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (WEEE). O όμιλος Green Group έκλεισε το 2011 με κύκλο εργασιών 78 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) 12 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους περίπου 6,3 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό σχέδιο της Green Group συνίσταται στην ενίσχυση των δικτύων συλλογής, την αναδιάρθρωση και την αυτοματοποίηση των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων (σε Ρουμανία, Σερβία και Σκόπια), τη δημιουργία νέων εργοστασίων για την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών σε Σερβία και Ουγγαρία, καθώς και την έναρξη νέων δραστηριοτήτων ανακύκλωσης όπως γυαλί, βιομηχανικά απόβλητα κ.λπ. Η ανακύκλωση στη Ρουμανία και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπου δραστηριοποιείται σήμερα η Green Group, παρουσιάζει μεγάλη υστέρηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμα δε και με την Ελλάδα, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών. Η ανακύκλωση όλων των υλικών στην περιοχή αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά τα επόμενα έτη υπό την ήδη ασφυκτική πίεση της κοινοτικής νομοθεσίας αλλά και της αυξανόμενης οικολογικής συνείδησης στις τοπικές κοινωνίες.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου