.

Ανάβει φωτιές το αίτημα της ΔΕΗ για κατάργηση του cost recovery

Από το energypress.gr...

«Δεν χαίρουμε εμείς κρατικής προστασίας, αλλά είναι η ΔΕΗ που την χρειάζεται και την ζητά τώρα που γράφει ζημιές». Αυτό υποστηρίζουν μιλώντας στο energypress κύκλοι του ηλεκτροπαραγωγικού κλάδου, σχολιάζοντας την πρόσφατη επιστολή της ΔΕΗ προς την ΡΑΕ και το ΥΠΕΚΑ, με την οποία ο κ. Ζερβός ζητά μεταξύ άλλων την κατάργηση του cost recovery και την αναστολή του μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος και προτείνει σειρά μέτρων για τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με τους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς το πρόβλημα στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού δεν είναι το cost recovery , αλλά το γεγονός ότι η «κυρίαρχη Επιχείρηση» προμηθεύει σήμερα, μετά την κατάρρευση των Energa και Hellas Power, το 99% των καταναλωτών αλλά παράγει μόνο το 80% της απαιτούμενης ενέργειας και συνεπώς προσπαθεί με κάθε τρόπο να μειώσει το κόστος της ενέργειας που προμηθεύεται από τρίτους.

Οι ίδιοι κύκλοι υποστηρίζουν ότι οι προτάσεις της ΔΕΗ αποτελούν συνέχεια της στρατηγικής που έχει η επιχείρηση να επιδιώκει την προστασία του κράτους για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και τώρα έχει έρθει η ώρα να "φορτωθούν τα προβλήματα" στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με όσα λένε, αντί η συζήτηση να περιστρέφεται στο υποτιθέμενο «δίχτυ ασφαλείας» που απολαμβάνουν οι ανεξάρτητοι παραγωγοί, θα έπρεπε να αναφέρεται στην ανάγκη μείωσης του κόστους παραγωγής, στην επόμενη ημέρα για την «ρυπογόνο και ενεργοβόρο παραγωγική βάση της ΔΕΗ» που θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα επιβίωσης μετά το 2013 εξαιτίας του υψηλού κόστους του διοξειδίου του άνθρακα κ.λπ.

Οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί σημειώνουν πως στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των παραγωγών, συμπεριλαμβανόμενης της ΔΕΗ, συνέκλιναν στα ίδια χαρακτηριστικά. Έτσι, το περιθώριο EBITDA της ΔΕΗ για το 2011 μειώθηκε στο 15,5%, όσο περίπου και εκείνο των ανταγωνιστών της στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Αυτό που διαφοροποιεί την εικόνα τους τελευταίους μήνες είναι η κρίση ρευστότητας στην αγορά που ξεκινάει από την αδυναμία του ΛΑΓΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Υπογραμμίζουν δε ότι ο μονομερής συμψηφισμός υποχρεώσεων και απαιτήσεων που από τον Σεπτέμβριο άρχισε να εφαρμόζει η ΔΕΗ ήταν ο κρίσιμος παράγοντας που οδήγησε στην οικονομική ασφυξία του ΔΕΣΜΗΕ που συνεχίζεται μέχρι σήμερα .

Η επιστολή ΔΕΗ

Υπενθυμίζεται ότι στην επιστολή που έστειλε ο κ. Ζερβός στη ΡΑΕ και στο ΥΠΕΚΑ θεωρεί ότι με το cost recovery «στρεβλώνεται η οικονομική σειρά κατανομής των μονάδων, καθώς επιτρέπει σε πολλές από αυτές να λειτουργούν συνεχώς, ακόμη και όταν δεν είναι απαραίτητες για την οικονομική κάλυψη των αναγκών του συστήματος» χαρακτηρίζει δε το μηχανισμό ως «βασικό κανόνα καταχρηστικής κατανομής των μονάδων και συμπλήρωσης της αμοιβής τους, μέσω του οποίου αποκομίζουν σεβαστό κέρδος».

Στην ίδια κατηγορία με το cost recovery ο διοικητής της ΔΕΗ κατατάσσει, την κατάρτιση προσφοράς έγχυσης, τον τρόπο χρέωσης των απωλειών του συστήματος, καθώς και άλλες διατάξεις, οι οποίες, όπως αναφέρει, «προορίζονταν αρχικά να εξυπηρετήσουν κατ’ εξαίρεση κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας». Αυτό το «δίχτυ προστασίας νέων επενδύσεων παραγωγής», όπως χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες διατάξεις ο κ. Ζερβός, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε συνθήκες προϊούσας ύφεσης και δραματικής μείωσης ρευστότητας της αγοράς.

Ο κ. Ζερβός προτείνει μια σειρά μέτρων άμεσης εφαρμογής μεταξύ των οποίων:

· Η παροχή δυνατότητας υποβολής συμφωνημένων ποσοτήτων ενέργειας μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών στον ΗΕΠ, με τη μορφή διμερών συμβολαίων, μη τιμολογούμενης προσφοράς και μη τιμολογούμενης δήλωσης φορτίου στο υφιστάμενο pool. Το υπόλοιπο φορτίο, θα μπορεί να συνεχίσει να εξυπηρετείται από τον υφιστάμενο μηχανισμό του pool.

· Η κατάργηση του κανόνα για την πρώτη βαθμίδα της προσφοράς των μονάδων, σε συνδυασμό με την καθιέρωση της δυνατότητας στους παραγωγούς να υποβάλουν προσφορές είτε για συγκροτήματα σταθμών, είτε για το σύνολο της προσφερόμενης ενέργειας από χαρτοφυλάκιο μονάδων της επιλογής τους.

· Η άμεση κατάργηση του cost recovery και η αναστολή του μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος.

· Η άμεση διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου και καθολικής υπηρεσίας.

· Η αλλαγή του τρόπου χρέωσης των απωλειών του συστήματος. Το σύνολο των απωλειών προτείνεται να αγοράζεται από το Διαχειριστή ως μια πρόσθετη κατανάλωση και η δαπάνη που θα προκύπτει να χρεώνεται στο λογαριασμό προσαυξήσεων.

· Την άμεση σύνδεση των τιμών λιανεμπορίας με τις τιμές χονδρεμπορίας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου