.

Προβληματισμός για τη ΔΕΗ...

Από το energia.gr...

Σε καυτό πολιτικό ζήτημα αναδεικνύεται η μερική, έστω, ενίσχυση της ρευστότητας της ΔΕΗ δέκα ημέρες πριν από τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Η ΔΕΗ έχει ζητήσει να της επιστραφούν τα 167 εκατ. ευρώ που προκατέβαλε πέρυσι στο δημόσιο, έναντι προσδοκώμενων κερδών στη χρήση του 2011, η οποία, όμως, κατέληξε ζημιογόνα.
Ωστόσο, καλά ενημερωμένες πηγές ανέφεραν στο energia ότι για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται πολιτική απόφαση, η οποία εκτιμάται ότι είναι δύσκολο, έως μη αναμενόμενο, να ληφθεί στην παρούσα συγκυρία.

Την ίδια στιγμή η δανειοδότηση μόνον του ΛΑΓΗΕ τελικά από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει παραπεμφθεί από την τρόικα στο ΔΝΤ, το οποίο και εξετάζει το αίτημα, χωρίς, όμως, να αναμένεται επίσης «πράσινο φως» μέχρι τις εκλογές.

Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν εκρηκτικό μίγμα στην ενεργειακή αγορά, με τη ΔΕΗ να μην μπορεί να αποπληρώσει τον ΑΔΜΗΕ και να αδυνατεί να καταβάλει εγγυητική επιστολή περί τα 20 εκατ. ευρώ, όπως έχει ζητήσει με επιστολή της η ΡΑΕ, με καταληκτική ημερομηνία τις 15 Μαΐου.

Σοβαρά προβλήματα, επίσης, έχει και ο ΛΑΓΗΕ, ο οποίος λόγω της «τρύπας» των 400 εκατ. ευρώ που έχει δεν μπορεί να αποπληρώσει, με τη σειρά του, τους παραγωγούς.

Αλλά και ο ΑΔΜΗΕ αντιμετωπίζει προβλήματα, έστω μικρότερης έκτασης. Έχει να λαμβάνει 52 εκατ. ευρώ από τις εταιρίες Energa και Hellas Power, κληρονόμησε από το ΔΕΣΜΗΕ πράξεις, στο πλαίσιο του ΗΕΠ, το άνοιγμα των οποίων ήταν ως τον Ιανουάριο περί τα 70 εκατ. ευρώ, έχει να παίρνει διασυνδετικά δικαιώματα από το ΛΑΓΗΕ ύψους περί τα 55 εκατ. ευρώ (τα ελάμβανε ο ΔΕΣΜΗΕ ως το 2010 και συνεχίζει την ίδια πρακτική και ο ΛΑΓΗΕ), η ΔΕΗ χρωστά στον ΑΔΜΗΕ ένα υπόλοιπο για χρήση του συστήματος και πρόσφατα προστέθηκε και το «φέσι» του 1,5 εκατ. ευρώ από τη βουλγαρική Vivid, που πτώχευσε. Πάντως ο διαχειριστής του δικτύου κατάφερε να καταβάλει κάποιες πληρωμές στην αγορά το Μάρτιο.

Μία ενδεχόμενη κατάρρευση της ΔΕΗ στις επόμενες ημέρες εκτιμάται ότι θα δημιουργούσε εξαιρετικά αρνητικό κλίμα για την ίδια τη χώρα και οι φόβοι που διατυπώνονται είναι ότι κάτι τέτοιο θα επηρέαζε ακόμη και τα αποτελέσματα των εκλογών, με άγνωστες συνέπειες. Βέβαια, το ενδεχόμενο αυτό καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια να αποφευχθεί από το εσωτερικό της ΔΕΗ, παρά τις κορόνες που ακούγονται. Όμως, δεν παύει ως προοπτική να απειλεί τη Δημόσια Επιχείρηση, η βιωσιμότητα της οποίας συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή αγορά.

Εάν παραταθεί η κυβερνητική αβεβαιότητα και μετά τις 6 Μαΐου, έλεγαν στο energia οι ίδιες πηγές, θα είναι αμφίβολο αν η ΔΕΗ θα μπορέσει να ολοκληρώσει ακόμη και τις διαπραγματεύσεις με τράπεζες για το κοινοπρακτικό δάνειο, ύψους 960 εκατ. ευρώ, που επιδιώκει να κλείσει. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει, όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, ενδιαφέρον από ξένες τράπεζες να συμμετάσχουν, μένει να «κλειδώσει» το ποσοστό της συμμετοχής τους και οι όροι του δανείου.

Το μόνον που έχει να επιδείξει σε αυτή τη φάση η ΔΕΗ είναι ο συμψηφισμός των 53 εκατ. ευρώ από τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στην Αττική, ενώ αναμένει το συμψηφισμό οφειλών του δημόσιου τομέα, που υπολογίζονται σε 100 εκατ. ευρώ.

Η ΔΕΗ προσδοκά στη βελτίωση των χρηματοροών της από την αύξηση των τιμολογίων και την εξυπηρέτηση των 200.000 πελατών της Hellas Power και της Energa, ωστόσο, η εικόνα από αυτό το μέτωπο δεν είναι και τόσο ενθαρρυντική. Οι καθυστερημένες οφειλές από τιμολόγια (συμπεριλαμβανομένης της μέσης και της υψηλής τάσης) εκτιμάται ότι έχουν υπερβεί τα 1,2 δισ. ευρώ.

Πέρα, όμως, από τη ΔΕΗ μεγάλος «πονοκέφαλος» θεωρείται και η οικονομική διάσωση του ΛΑΓΗΕ. Η εμπλοκή του δανεισμού του από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκλήθηκε από τη «σφήνα» που μπήκε εκ των υστέρων για δανεισμό και της ΔΕΗ. Ενώ αρχικά είχε αποφασισθεί σε σύσκεψη, με τη συμμετοχή και του υπουργείου Οικονομικών, ότι ο λειτουργός της αγοράς θα έπαιρνε ένα δάνειο 350 εκατ. ευρώ από το ΤΠΔ, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, μία ημέρα μετά τη σύσκεψη ανακινήθηκε θέμα ΔΕΗ, η οποία κρίθηκε ότι θα μπορούσε να πάρει τα 100 εκατ. ευρώ από το συγκεκριμένο ποσό. Τότε παρενέβη η τρόικα, η οποία «πάγωσε» το δανεισμό όχι μόνον της ΔΕΗ, αλλά και του ΛΑΓΗΕ, με το σκεπτικό ότι για τη Δημόσια Επιχείρηση κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με κρατική ενίσχυση. Τώρα, λένε οι πληροφορίες, το θέμα έχει παραπεμφθεί από την τρόικα στο ΔΝΤ προς εξέταση, αφού εξαιρέθηκε οριστικά η ΔΕΗ. Το ζήτημα είναι, όμως, αν τελικά ικανοποιηθεί το αίτημα της ελληνικής πολιτείας στις αμέσως επόμενες ημέρες ή αν θα παραπεμφθεί για μετά τις εκλογές. Οι γνωρίζοντες μιλούν για τη δεύτερη προοπτική.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου