.

Δεν καταργείται τελικά το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας !

Στο άρθρο 10 παράγραφος 17, του επισυναπτόμενου ψηφισθέντος νομοσχεδίου υπάρχει σχετική νομοθετική ρύθμιση για το Κέντρο Περιβάλλοντος που συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας μέχρι την προσαρμογή και αλλαγή της νομικής της μορφής, στο πλαίσιο υλοποίησης των καταστατικών της σκοπών, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των ΟΤΑ.

ΤΕΛΙΚΩΣ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΣ ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου