.

Πρακτικά Ημερίδας για την Ενέργεια, ΑΠΕ και το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ

Το πρόγραμμα «Ήλιος» είναι ένα ενεργειακό επενδυτικό πρόγραμμα που προβλέπει την εξαγωγή καθαρής ενέργειας από την Ελλάδα προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Στηρίζεται στην ευρωπαϊκή οδηγία 2009/28 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συγκεκριμένα στους προβλεπόμενους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.


Πρακτικά της Ειδικής Ημερίδας για την Ενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Ανάπτυξη Υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ (03/04/2012)
Χαιρετισμός Υπουργού ΠΕΚΑ Γιώργου Παπακωνσταντίνου
Ομιλία Υπουργού ΠΕΚΑ Γιώργου Παπακωνσταντίνου
Παρουσίαση Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού για μέχρι το 2050
Ομιλία Ευρωπαίου Επίτροπου για την Ενέργεια- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Günther Oettinger
Ομιλία Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας της Γερμανίας, Jürgen Becker
Παρουσίαση του Christophe Schramm, Σύμβουλος Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Παρουσίαση του Δημήτρη Χανιώτη, European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E)
Παρουσίαση του Thomas Barrett, Διευθυντής, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Παρουσίαση του Giovanni De Santi, Διευθυντής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ινστιτούτο για την Ενέργεια και τις Μεταφορές, Joint Research Centre

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου