.

«Ένεση» Ρευστότητας από την Ε.Ε. και για Ενεργειακά Έργα στην Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Κομισιόν η οποία δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι πόροι της πολιτικής συνοχής που είναι ακόμη διαθέσιμοι για http://www.blogger.com/img/blank.gifεγγυήσεις και δάνεια από χρηματοπιστωτικά μέσα όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ). Με τον τρόπο αυτό θα χρηματοδοτηθούν σε χώρες όπως η Ελλάδα σημαντικά έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της ενέργειας.

Τα κονδύλια της ΕΕ θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των λεγόμενων «μέσων επιμερισμού του κινδύνου». Σκοπός του μέτρου είναι η εξάλειψη των σοβαρών εμποδίων που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη-μέλη, ιδίως η Ελλάδα, όσον αφορά τη συγκέντρωση της αναγκαίας ιδιωτικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση βασικών έργων τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο εν μέρει από δημόσια κονδύλια. Το μέσο αυτό θα υποστηρίξει την αύξηση των επενδύσεων στην οικονομία και επομένως τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Με την απόφαση αυτή, το 10% των συνολικών κεφαλαίων του ΕΣΠΑ γύρω στα 2-2,5 δις ευρώ μπορούν να αξιοποιηθούν ως εγγύηση, ακόμα και για μη επιλέξιμες δαπάνες, και με τη μόχλευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή άλλων τραπεζών επί του ποσού αυτού, τα διαθέσιμα κεφάλαια (ανάλογα με τη μόχλευση) να αυξηθούν ακόμα και στα 5 με 6 δισ. ευρώ.

Τα κεφάλαια αυτά μπορούν να διατεθούν για την επανεκκίνηση μεγάλων έργων που αλλιώς δύσκολα θα εξασφάλιζαν χρηματοδότηση, όπως οι αυτοκινητόδρομοι ή ακόμα και για ενεργειακά έργα όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα «Ήλιος» ή η αναβάθμιση του εγχώριου δικτύου ηλεκτρισμού.

Τα πρώτα κεφάλαια αναμένεται να εκταμιευτούν ήδη από τον Ιούνιο.

Πηγη: energia.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου