.

Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) προκηρύσσει Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης. Το σύγχρονο, καινοτόμο και βιοκλιματικό Σχολείο θα καλύψει τις ανάγκες του διεθνούς οργανισμού ENISA (European Network and Information Security Agency), ο οποίος εδρεύει στο Ηράκλειο από το 2005. Η αρχιτεκτονική σύνθεση του νέου Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την πολυπολιτισμική διάσταση των μαθητών, να εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον, να ενσωματώνει τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, να προωθεί τη χρήση ανανεώσιμών πηγών ενέργειας και να προωθεί σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο, καθώς και ομάδεςάλλων ειδικοτήτων που έχουν ως Εκπρόσωπο/Υπεύθυνο Ομάδας αρχιτέκτονα. Η συμμετοχή θα είναι ανώνυμη. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι τα αγγλικά. Το κόστος εγγραφής στο διαγωνισμό είναι 100€. Διεθνής Κριτική Επιτροπή & Βραβεία Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: Ελισάβετ Απλακίδου (αρχιτέκτων, εκπρόσωπος της ΟΣΚ ΑΕ), Ben Nakamura (αρχιτέκτων, Ιαπωνία, εκπρόσωπος της UIA), ΝίκοςΦιντικάκης (αρχιτέκτων, εκπρόσωπος του ΤΕΕ), Ελένη Μάντζιου (αρχιτέκτων, εκπρόσωπος τουΕΜΠ), Όλγα Παππά (αρχιτέκτων, εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ), Angela Brady (αρχιτέκτων, Μεγάλη Βρετανία, πρόεδρος της RIBA), Alastair Blyth (αρχιτέκτων, Μεγάλη Βρετανία, εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ), Peter Droege (αρχιτέκτων, Αυστραλία) και Françoise-Hélène Jourda (αρχιτέκτων, Γαλλία).Η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει τρία βραβεία και δύο εύφημες μνείες, στα οποία αντιστοιχούν οι παρακάτω αμοιβές: 1οβραβείο 30.000€, 2οβραβείο 20.000€, 3οβραβείο 10.000€, δύο εύφημες μνείες από 5.000€ η κάθε μία. Βασικές ημερομηνίες Εγγραφές: 23 Απριλίου - 31 Μαΐου 2012 Υποβολή ερωτήσεων: 30 Απριλίου - 29 Ιουνίου 2012 Υποβολή προτάσεων: 31 Οκτωβρίου 2012 Παραλαβή προτάσεων μέσω ταχυδρομείου: 16 Νοεμβρίου 2012 Συνεδριάσεις της Κριτικής Επιτροπής: 17 - 19 Δεκεμβρίου 2012 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 21 Δεκεμβρίου 2012 Ιστοσελίδα διαγωνισμού www.seeh-competition.gr Πληροφορίες: Τηλ.: 210 52 72 402 & 403, 695 1933 522 grtypou@osk.gr, jvelissaratou@osk.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου