.

Νέο Κέντρο Δεδομένων από το ΕΔΕΤ Α.Ε. σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ) συνεργάζεται με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες AE για την ανάπτυξη και λειτουργία πρότυπων ηλεκτρονικών υποδομών φιλικών προς το περιβάλλον, για την ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Με στόχο την ανάπτυξη πρότυπων ηλεκτρονικών υποδομών και τη δοκιμή και πιλοτική λειτουργία ενεργειακά καινοτόμων εφαρμογών, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ) και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, που χρηματοδοτείται από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα δημιουργηθεί ένα νέο Κέντρο Δεδομένων (data center) στον χώρο του υδροηλεκτρικού σταθμού «Λούρος», ενώ θα γίνει εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παροχή της απαιτούμενης ηλεκτρικής ισχύος, που θα διατίθεται απ' ευθείας από τις μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση θα αξιοποιηθούν οι πλέον σύχρονες τεχνολογίες για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, τόσο για τη λειτουργία όσο και για την ψύξη του ενεργού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου