.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 18.2.12

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο:   Αποκατάσταση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου – Κλίνες και έδρα
                   Διοίκησης.

Εισηγήτρια: η Δήμαρχος Εορδαίας, κα Παρασκευή Βρυζίδου.

Θέμα 2ο:    Οριστική παραλαβή της μελέτης:  «Προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης
                   και μετάδοσης των ποιοτικών και των ποσοτικών παραμέτρων των
                   υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και τηλεμετρικό δίκτυο».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς,  κ.  Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 3ο:    Οριστική παραλαβή της μελέτης:  «Εκσυγχρονισμός θυροφραγμάτων
                    ρέματος Γκιόλε».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς,  κ.  Δημήτριος Σαββόπουλος.Θέμα 4ο:    Οριστική παραλαβή της μελέτης:  «Μελέτη Ε.Ο. 14 τμήμα
                   Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι – Μονόπυλο – Τρίλοφος και Μονόπυλο –
                   Καλή Βρύση».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς,  κ.  Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 5ο:      Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Διευθέτηση ρέματος
                      Γκιολέ λίμνης Καστοριάς, στο Δήμο Καστοριάς, της Π.Ε. Καστοριάς,
                      στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς,  κ.  Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα  6ο:    Ορισμός εκπροσώπου του Π.Σ., για Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
                     της Π.Ε. Φλώρινας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.  Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα  7ο:    Πρόσκληση ορισμού εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του
                    Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.  Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 8ο:    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
                  Δυτικής  Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης,  του Δήμου Κοζάνης,                   του Δήμου Εορδαίας, του Δήμου Σερβίων Βελβεντού, του Δήμου
                  Βοΐου και Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ,  για το
                  έργο:  «Προετοιμασία και υποστήριξη των φακέλων για προσέλκυση
                  κεφαλαίων επένδυσης στη Δυτική Μακεδονία – Π.Ε. Κοζάνης».
 
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα  9ο:    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
                     Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων –
                     Βελβεντού, για τη :  «Μελέτη διαχείρισης και ανάπλασης          
                     κοινόχρηστων χώρων της περιοχής του κέντρου Βελβεντού».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα  10ο:    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
                     Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, του Υπουργείου Παιδείας και
                     Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία
                     Πολιτισμού, του Δήμου Κοζάνης και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
                     Θεσσαλονίκης, με τίτλο:  «Συγκρότηση Συλλογής και Μουσειολογική
                     Νοηματική και  Χωρική Έρευνα – Μελέτη για τον Εκθεσιακό Χώρο
                     της Βιβλιοθήκης Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.Θέμα  11ο:    Έγκριση υποβολής αίτησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
                     για συμμετοχή στη συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα  12ο:    Έγκριση εξαγοράς ακινήτων για την κατασκευή του έργου:
                      «Βελτίωση οδού Μικρόβαλτο-Λιβαδερό».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα  13ο:   Συγκρότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
                     Π.Ε. Κοζάνης, για το έτος 2012.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα  14ο:   Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
                     στη Γ.Σ. του ΚΕΚΑ ΑΜΕΑ Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης –
                     «Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής,  κ. Ταλίδης Φιλώτας.

Θέμα  15ο:    Μεταβίβαση επαγγελματικής  άδειας λαϊκών αγορών –
                      Π.Ε. Φλώρινας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.  Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα  16ο:    Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων του Ωδείου Φλώρινας
                      Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2012.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.  Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 17ο:      Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκτροφείο γουνοφόρων
                       ζώων δυναμικότητας  10.000 ενήλικων μινκ, ιδιοκτησίας του
                       κ. Κατσέλη Αθανασίου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής
                       Κοινότητας Γαλατινής του Δήμου Βοΐου του Νομού Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Δ/της Περοβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,  κ.  Δημήτριος Αλβανός.

Θέμα 18ο:      Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Δημιουργία εκτροφείου
                        ζώων δυναμικότητας 6.500 ενηλίκων μινκ,
                        ιδιοκτησίας της εταιρείας «GOLDEN BROWN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
                        Ε.Π.Ε.», στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας
                        Εράτυρας του Δήμου Βοΐου του Νομού Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Δ/της Περοβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,  κ.  Δημήτριος Αλβανός.Θέμα 19ο:      Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Δημιουργία εκτροφείου
                      γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 33.000 ενηλίκων ζώων
                      (26.000 θηλυκών και 7.000 αρσενικών) της εταιρείας ΜΠΟΣΜΑΝ
                      ΜΙΝΚ Α.Ε., στην Τ.Κ. Τρικκοκιάς του Δήμου Δεσκάτης
                      του Νομού Γρεβενών».

Εισηγητής: ο υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,
                     κ.   Γεώργιος  Θωμαΐδης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου


Παπαδόπουλος Γεώργιος

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου