.

Η διαίρεση της χώρας μας σε σχέση με το Σχέδιο "Αθηνά"

Αναφορικά με το σχέδιο "Αθηνά" που κατατάσσει ανά "Γεωγραφικά Διαμερίσματα" τα Τμήματα ανατρέχοντας στο Internet διαβάζει κανείς: "Τα Γεωγραφικά διαμερίσματα είναι οι περιοχές εκείνες της Ελλάδας που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά και ανήκουν γεωγραφικά στον ίδιο χώρο". Από τα μαθήματα που γίνονται στην Ε' Δημοτικού: "Ολόκληρη η Ελλάδα χωρίζεται σε 9 μεγάλες περιοχές, που ονομάζονται Γεωγραφικά Διαμερίσματα. Ο διαχωρισμός αυτός έχει γίνει με φυσικά (γεωμορφολογικά) ή ιστορικά κριτήρια.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου