.

Μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ διαπιστώνει έκθεση της Eurostat, συνδέοντάς την με την οικονομική κρίση. Η κατανάλωση στην Ελλάδα, σημείωσε από τις μεγαλύτερες πτώσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η έκθεση της Eurostat που δημοσιεύθηκε χθες (13 Φεβρουαρίου) αναφέρει ότι η ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ μειώθηκε από τους 1,800 εκ τόνους ισοδύναμου πετρελαίου το 2008, στους 1,700 εκ ισοδύναμου πετρελαίου το 2011.
Συνολικά δηλαδή, την περίοδο 2008-2011, η ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ των «27» μειώθηκε κατά 6%.

Πιο συγκεκριμένα από τους «27», μόλις 4 κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση στην ενεργειακή κατανάλωση ενώ «23» κράτη μέλη δήλωσαν μειώσεις. Οι μεγαλύτερες πτώσεις στην ενεργειακή κατανάλωση διαπιστώθηκαν στη Λιθουανία (-24.5%), στην Ιρλανδία και την Ελλάδα (-12.3%), στη Ρουμανία (-10.2%), στην Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο (-9.4%).
Μάλτα και Εσθονία είχαν αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης 16.9% και 4.8% αντίστοιχα.
Σταθερή η «ενεργειακή» εξάρτηση
Αναφορικά με το ποσοστό ενεργειακής εξάρτησης σε επίπεδο ΕΕ, που αναφέρεται στις εισαγωγές ενέργειας, η έκθεση σημειώνει ότι την περίοδο 2008-2011 παρέμεινε σταθερό στο 54%.
Το μεγαλύτερο ποσοστό εξάρτησης στις εισαγωγές ενέργειας ήταν στη Μάλτα (101%), στο Λουξεμβούργο (97%) και στην Κύπρο (93%).
Αντίθετα, οι λιγότερο εξαρτημένες χώρες ήταν η Εσθονία (12%), η Ρουμανία (21%) και η Τσεχία (29%).

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου