.

Απόφαση καθηγητών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ"
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
µε µοναδικό θέµα το Σχέδιο Αθηνά
ΚΟΖΑΝΗ 7-2-2013

H πρόταση του Σχεδίου Αθηνά για κατάργηση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας στερεί από την περιφέρεια ένα σηµαντικό πνευµατικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό εργαλείο για τη µελλοντική της πορεία.
Ως ΤΜΜ του ΠΔΜ εκφράζουµε τη σθεναρή µας θέση να παραµείνουµε στην περιοχή ως ένα αναπόσπαστο µέρος της και είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε δηµιουργικά την προσπάθειά µας µε γνώµονα πάντοτε τις ανθρωπιστικές αξίες, την ποιοτική επιστηµονική εκπαίδευση των φοιτητών µας, την ερευνητική αναβάθµιση της χώρας µας και την ανάδειξη του τόπου µας σε ένα ισχυρό ενεργειακό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή µε έµφαση στις νέες τεχνολογίες, στη δηµιουργία συνθηκών για βελτίωση της ποιότητας ζωής και σε µετεξέλιξη της κοινωνίας µας σε µία κοινωνία γνώσης.
Πιστεύουµε ότι θα πρέπει τα δύο υπάρχοντα τµήµατά του στην Κοζάνη να αποτελέσουν τον πυρήνα µιας στοχευµένης, βιώσιµης Ενεργειακής Πολυτεχνικής Σχολής µε ικανοποιητικό αριθµό τµηµάτων υψηλών προδιαγραφών συµβάλλοντας καθοριστικά προς την κατεύθυνση αναβάθµισης της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας σαν ενεργειακού κέντρου της χώρας.
Σε περίπτωση που η Πολιτεία δεν αλλάξει τη στρατηγική της απόφαση για κατάργηση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, τότε θεωρούµε ότι η καλύτερη εναλλακτική λύση για τα Πολυτεχνικά Τµήµατα της Κοζάνης είναι αυτό που προτείνεται στο σχέδιο Αθηνά, δηλαδή να ενταχθούν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης διατηρώντας την έδρα τους στην Κοζάνη γιατί αυτό µπορεί να τα οδηγήσει σε µία βιώσιµη αναπτυξιακή πορεία.
Σε κάθε περίπτωση, η βιώσιµη παρουσία των Πολυτεχνικών Τµηµάτων στην περιοχή της Κοζάνης µπορεί να εξασφαλιστεί µόνο µε την ταχεία ανάπτυξη των κτηριακών και εργαστηριακών υποδοµών τους. Η στήριξη των Τµηµάτων από την Τοπική και Περιφερειακή αυτοδιοίκηση είναι πολύ περισσότερο από ποτέ αναγκαία συνθήκη για τη συνέχιση της λειτουργίας και την ανάπτυξή τους.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου