.

Ανοίγει ξανά το θέμα των λιγνιτών - Αναίρεση των αποφάσεων υπέρ ΔΕΗ ζητά η Κομισιόν

fragezeichen-0005.gif from 123gifs.eu Την αναίρεση των δύο αποφάσεων που είχε εκδώσει το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ υπέρ της ΔΕΗ για το θέμα των λιγνιτών ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγοντας εκ νέου το κεφάλαιο του μονοπωλίου της εταιρείας στην αγορά λιγνίτη.
Συγκεκριμένα η Κομισιόν ζητεί από το ΔΕΕ την αναίρεση των δύο αποφάσεων προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι εκτιμήσεις του στρεβλώνουν και παρερμηνεύουν τα αποδεικτικά στοιχεία και αλλοιώνουν τη βάση των αποφάσεών της.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ έχει κρίνει από το 2008 ότι η Ελλάδα παραβιάζει τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων διατηρώντας σε ισχύ προνομιακά δικαιώματα υπέρ της ΔΕΗ για την εκμετάλλευση λιγνίτη στην Ελλάδα, δημιουργώντας ανισότητα ευκαιριών μεταξύ επιχειρήσεων όσον αφορά στην πρόσβαση σε λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και παρέχοντας στη ΔΕΗ τη δυνατότητα να διατηρεί ή να ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση της στην Ελληνική αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Για το θέμα η Επιτροπή εξέδωσε το 2008 απόφαση κοινοποιώντας τα μέτρα που προτίθετο να λάβει και το 2009 κήρυξε τα μέτρα δεσμευτικά.
Με ξεχωριστές προσφυγές ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, η ΔΕΗ ζήτησε την ακύρωση τόσο της απόφασης του 2008 όσο και της απόφασης του 2009. Με αποφάσεις της 20ής Σεπτεμβρίου 2012 (Τ-169/08 και Τ-421/09) το Γενικό Δικαστήριο έκανε δεκτά τα αιτήματα της ΔΕΗ και ακύρωσε τις δύο αποφάσεις της Επιτροπής.
Με τη νέα αυτή εξέλιξη ανοίγει εκ νέου ο πονοκέφαλος των λιγνιτών για τη ΔΕΗ και το ελληνικό δημόσιο που καλούνται να επισπεύσουν τις διαδικασίες πραγματικής απελευθέρωσης της αγοράς και πρόσβασης τρίτων στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή.

www.energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου