.

ΔΕΗ: Επαναπροκηρύσσεται το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο της Μεγαλόπολης


Επαναπροκηρύσσεται από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο της Μεγαλόπολης συνολικής ισχύος 50MW. Συγκεκριμένα, θα γίνουν τρεις διαγωνισμοί, ένας για την προμήθεια όλου του εξοπλισμού, ο δεύτερος για την κατασκευή του έργου και ο τρίτος για την κατασκευή των δύο υποσταθμών του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν διαγωνισμού το έργο είχε κατακυρωθεί στην εταιρεία ]&Ρ ΑΒΑΞ ΑΕ, τον Δεκέμβριο του 2011 αλλά η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 100% θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ, δεν προχώρησε στην κατακύρωσή του, τον Σεπτέμβριο του 2012, λόγω της έλλειψης εξασφάλισης της αναγκαίας χρηματοδότησης. Το έργο για να διατηρήσει την ευνοϊκή ταρίφα θα πρέπει να ηλεκτριστεί έως και τον Οκτώβριο του 2013.
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκό πάρκα στην Ευρώπη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50 MW σε έκταση 2.000 στρεμμάτων εντός του εξαντλημένου λιγνιτωρυχείου της Μεγαλόπολης. Η ετήσια παραγωγή του έργου υπολογίζεται περίπου σε 70.000.000 κιλοβατώρες καθαρής ενέργειας, αρκετή για να καλύψει την ετήσια συνολική κατανάλωση του 20% των νοικοκυριών του Νομού Αρκαδίας. Η λειτουργία του υπολογίζεται να συμβάλλει στην αποφυγή εκπομπής ρύπων CO2 κατά 70.000 tn ετησίως και 250 tn CO2

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου