.

Συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών για να μην κλείσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το νέο Σχέδιο "ΑΘΗΝΑ" συγχωνεύεται με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κάτι το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι καταργείται. Για τον λόγο αυτό, η Κίνηση Φίλων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανέλαβε τη συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών για ένα αυτοδύναμο, αυτοδιοίκητο και οικονομικά βιώσιμο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια και να υποβάλετε και τη δική σας υπογραφή, ώστε να μην κλείσει, στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://uowmfriends.gr/

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου