.

Κόντρα μεταξύ ΔΕΗ και βιομηχανιών για το κόστος των δικαιωμάτων ρύπων

Μια νέα διαμάχη με επιστολές και εξώδικα μεταξύ ΔΕΗ και βιομηχανικών επιχειρήσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυτή τη φορά για το κόστος των ρύπων. Η ΔΕΗ έχει προϋπολογίσει το συνολικό κόστος για αγορά περίπου 45 εκατ. δικαιωμάτων ρύπων το 2013 στα 270 εκατ. ευρώ. Το κόστος αυτό προκύπτει με χρηματιστηριακή τιμή στα 6 ευρώ ο τόνος CO2, που ίσχυε πριν από την έκδοση των νέων τιμολογίων.
Το κόστος αυτό μετακυλίεται εξ ολοκλήρου στην κατανάλωση μέσω των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος και η ΔΕΗ έχει αρχίσει να ενημερώνει με επιστολές τις βιομηχανίες μέσης και υψηλής τάσης για τις σχετικές χρεώσεις που θα ισχύσουν αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου. Η κίνηση αυτή έχει εντείνει τη διαμάχη για τα τιμολόγια των βιομηχανιών μέσης τάσης, διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες, με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις να καταγγέλλουν τη ΔΕΗ για μονομερή επιβολή αυξήσεων και άρνηση διαπραγματεύσεων ανά πελάτη στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που έχει δώσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Στο θέμα των ρύπων οι επιχειρήσεις αντιδρούν για έναν πρόσθετο λόγο. Αυτός συνδέεται με την κατάρρευση της χρηματιστηριακής τιμής των δικαιωμάτων ρύπων, η οποία έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα των 4 ευρώ ο τόνος. Το γεγονός μάλιστα έχει κινητοποιήσει την Ε.Ε., η οποία εισηγείται στο Ευρωκοινοβούλιο την απόσυρση περίπου 900 εκατ. δικαιωμάτων έτσι ώστε να ενισχυθούν οι τιμές και να μην οδηγηθεί ο μηχανισμός σε πλήρη κατάρρευση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ευρωπαϊκό σύστημα διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων είναι ο βασικός πυλώνας των προσπαθειών της Ε.Ε. να πιέσει τη βιομηχανία να στραφεί σε καθαρές πηγές ενέργειας. Η ύφεση ωστόσο στην Ευρώπη έχει προκαλέσει κατάρρευση των τιμών, στερώντας από τα δημόσια ταμεία των κρατών-μελών σημαντικά έσοδα, τα οποία χώρες όπως η Γερμανία που πρωτοστατούν στην απόσυρση των δικαιωμάτων είχαν προϋπολογίσει για τη στήριξη των εθνικών τους βιομηχανιών. Η υποχώρηση των τιμών, στα 4 ευρώ ο τόνος, για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή μεταφράζεται σε όφελος για τη ΔΕΗ της τάξης των 90 εκατ. ευρώ, τα οποία ενδέχεται να αυξηθούν στην περίπτωση που το Ευρωκοινοβούλιο δεν εγκρίνει την πρόταση της Ε.Ε. για απόσυρση.
Η βιομηχανία αμφισβητεί τις χρεώσεις της ΔΕΗ για κόστος ρύπων που ισοδυναμεί σε αύξηση της τάξης του 6,1 ευρώ η μεγαβατώρα για τις επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με την υψηλή τάση και σε 6,44 ευρώ η μεγαβατώρα για τις επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με τη μέση τάση. Οπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Εμπορίας της ΔΕΗ άρχισαν να καταφθάνουν τα πρώτα εξώδικα από βιομηχανικές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί και στη ΡΑΕ, που δηλώνουν ότι δεν συναινούν με τις συγκεκριμένες χρεώσεις. Μέσω των εξωδίκων, οι επιχειρήσεις ζητούν να μην προχωρήσει η ΔΕΗ σε καμία επιπλέον χρέωση και ότι, σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματος και νομίμων ενεργειών ενώπιον των ρυθμιστικών και δικαστικών αρχών.

Πηγή: Καθημερινή

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου