.

Η υλοποίηση του Διαδριατικού Αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου (Trans Adriatic Pipeline, TAP) και η Δυτική Μακεδονία

Στις 13 Φεβρουαρίου αναμένεται να υπογραφεί στην Αθήνα η νέα πιο δεσμευτική και πιο αναλυτική διακρατική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Αλβανία αναφορικά με τον αγωγό Trans-Adriatic Pipeline-ΤΑΡ. Ο αγωγός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αφορά και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεδομένου ότι τη διασχίζει. Το ΤΕΕ / τμ. Δυτικής Μακεδονίας από το Νοέμβριο του 2011 τοποθετήθηκε αποστέλλοντας στους τοπικούς φορείς αλλά και στα αρμόδια Υπουργεία "Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline, TAP) μεταφοράς φυσικού αερίου, πρωτοβουλίες και ενέργειες τοπικών φορέων για την αξιοποίηση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας των συνθηκών που θα προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου".

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου