.

Σπάρτακος: Επιστολή στη ΔΕΗ για “Ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε.”


Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε.    κ. Αρθούρο Ζερβό                                                  
Κύριε Πρόεδρε
Όπως είναι γνωστό, δυο (2) από τα συνολικά έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, έτσι ακριβώς όπως προβλέπεται από τα άρθρα 8 και 9 του καταστατικού της εταιρείας «Όργανα Διοίκησης,  Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου».

Τα δύο αυτά μέλη -σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 9 «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού συμβουλίου» του καταστατικού-  εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας.
Κύριε πρόεδρε
Η σημερινή  θητεία των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., συναδέλφων Γιάννη Καραβασίλη και Ευάγγελου Μπουζούλα, λήγει στις 28-2-2013 και επειδή είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία απολύτως προετοιμασία για την πραγματοποίηση των εκλογών, δυστυχώς είναι βέβαιο ότι από 1-3-2013 οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν εκπροσώπηση στο ΔΣ της εταιρείας, την ώρα μάλιστα που είναι ανοιχτά μείζονος σημασίας θέματα, όπως αυτό των αποκρατικοποιήσεων και της πώλησης παγίων (σενάρια μικρής ΔΕΗ).
Κύριε πρόεδρε
Το Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Α.Ε. ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨, που είναι η πολυπληθέστερη Συνδικαλιστική Οργάνωση στη μητρική ΔΕΗ και εκπροσωπεί χιλιάδες εργαζόμενους, αιτεί να μας ενημερώσετε για τους λόγους που καθυστερεί η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων των εργαζομένων.
Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρήσουμε ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης, στο οποίο συμμετέχει και η Διοίκηση της εταιρείας, με απώτερο στόχο τον αποκλεισμό των εργαζομένων από τις διαδικασίες, έτσι ώστε να μην γνωρίζουν τα θέματα και τις αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε.
Επειδή προφανώς η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου που ορίζει ότι «η μη εκλογή ή η μη έγκαιρη συμπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία, εκπροσώπων των εργαζομένων ή των εκπροσώπων της ΟΚΕ μέσα στην προθεσμία των δυο (2) μηνών από την ειδοποίηση των φορέων, δεν παρακωλύει την συγκρότηση και την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς αυτά τα μέλη» σας καλύπτει καταστατικά, εμείς επισημαίνουμε ότι ως Πρόεδρος & Διευθύνοντας Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. έχετε ταυτόχρονα και ηθική υποχρέωση απέναντι στους εργαζόμενους. Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη την άμεση κινητοποίησή σας τόσο ως προς την κατεύθυνση της προετοιμασίας των εκλογών όσο και ως προς την ενημέρωση που ζητάμε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα προβούμε σε κάθε ενδεδειγμένη συνδικαλιστική δράση και ένδικο μέσο.
     Τέλος, καλούμε τη ΓΣΕΕ να ορίσει τον εκπρόσωπο της ΟΚΕ για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου