.

Πρυτάνεις για "Αθηνά": "Ατεκμηρίωτος σχεδιασμός με συνέπειες για την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη της χώρας"

Σε κατάσταση απορρύθμισης βρίσκονται τα ελληνικά Πανεπιστήμια , ανακοίνωσαν οι Πρυτάνεις μετά την έκτακτη σημερινή συνεδρίαση, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Θ. Κυριαζή. Για το Σχέδιο Αθηνά οι Πρυτάνεις κάνουν λόγο για βεβιασμένο και ατεκμηρίωτο σχεδιασμό και σημειώνουν ότι περιλαμβάνει προτάσεις κατά παράβαση των οικείων συνταγματικών διατάξεων.  
Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας όσον αφορά στο προσωπικό των Πανεπιστημίων, δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι υπάρχει επίγνωση της Πολιτείας σχετικά με την έλλειψη προσωπικού.
Ειδικότερα η  Σύνοδος των Πρυτάνεων, η οποία συγκλήθηκε εκτάκτως στο Λαύριο, συζήτησε και κατέληξε στα ακόλουθα:
Α. Η λειτουργία των Πανεπιστημίων έχει απορρυθμιστεί λόγω των ήδη διαπιστωμένων θεσμικών ζητημάτων που ανέκυψαν από την εφαρμογή των νόμων 4009/2011 και 4076/2012 και τα οποία πλήττουν την αυτοδιοίκηση των Ιδρυμάτων και την διασφάλιση των όρων της εύρυθμης λειτουργίας τους. Ενδεικτικά, αναφέρεται η επικάλυψη αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης, όπως του Πρύτανη και της Συγκλήτου με εκείνες του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Το Συντονιστικό όργανο της Συνόδου αναλαμβάνει την καταγραφή των προβλημάτων απορρύθμισης και την άμεση κατάθεση κανονιστικών ρυθμίσεων για την επίλυσή τους.
Β. Η δραστική συρρίκνωση της κρατικής επιχορήγησης των Πανεπιστημίων, οι θεσμικές δυσχέρειες έγκαιρης έγκρισης των προϋπολογισμών τους, καθώς και τα διαρκή νομοθετικά και γραφειοκρατικά εμπόδια για την απαιτούμενη απορρόφηση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους, έχουν θέσει σοβαρότατο θέμα συνέχισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
 Γ. Όσον αφορά στο σχέδιο Αθηνά, η Σύνοδος των Πρυτάνεων επισημαίνει τα προβλήματα που δημιουργεί ο βεβιασμένος και ατεκμηρίωτος σχεδιασμός, ιδιαίτερα όταν αυτός οδηγεί σε κατάργηση ή συγχώνευση Πανεπιστημίων, του κατά τα άλλα αναγκαίου εξορθολογισμού της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο οποίος θίγει την οικονομική, θεσμική και διοικητική αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων με συνέπειες για την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη της χώρας. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τεκμηριωμένες προτάσεις των Πανεπιστημίων. Ειδικά για το σχέδιο “Αδαμάντιος Κοραής” επισημαίνεται ότι τα Πανεπιστήμια θα μπορούσαν να θεσμοθετήσουν συνεργατικές δράσεις με την ελεύθερη βούληση των Ανώτατων Ακαδημαϊκών Οργάνων τους και όχι όπως προτείνεται και μάλιστα κατά παράβαση των οικείων συνταγματικών διατάξεων.  
Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν και με τον Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘΠΑ και επισημάνθηκαν και άλλα σημαντικά ζητήματα.
1.   Όσον αφορά στο προσωπικό των Πανεπιστημίων, δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι υπάρχει επίγνωση της Πολιτείας σχετικά με την έλλειψη προσωπικού. Επιπροσθέτως, επισημάνθηκε ο κίνδυνος ποινικοποίησης ακόμη και ασήμαντων υποθέσεων, χωρίς καν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία διαδικασιών.
2. Η εφαρμογή του νέου Νόμου, αντί να προάγει την επιδιωκόμενη εξωστρέφεια, δημιουργεί όρους εσωστρέφειας και αποστερεί την ανάπτυξη του διεθνούς ρόλου των Πανεπιστημίων από κάθε οικονομική υποστήριξη. Η Σύνοδος ζήτησε σχετικά από το ΥΠΑΙΘΠΑ κατεπείγουσα χρηματοδότηση οριζόντιας δράσης.
3. Η Σύνοδος επισημαίνει τον κίνδυνο υποβάθμισης της Έρευνας και αποσύνδεσής της από την ανάπτυξη με την κατάργηση της ΓΓΕΤ.
4. Η Σύνοδος έχει καταθέσει στο ΥΠΕΚΑ εδώ και ένα χρόνο καινοτόμες προτάσεις για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ώριμων έργων, εξοικονόμησης πόρων, ενέργειας και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με γενικότερη σημασία για την ανάπτυξη της χώρας χωρίς καμία απόκριση.
5. Σήμερα που η ανάπτυξη θέλει άμεσα έργα, η Σύνοδος δεν μπορεί να περιμένει, ενημερώνει άμεσα την ελληνική Πολιτεία και κοινωνία.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου